Tehtäviä elokuvan jälkeen

Käykää lyhyesti läpi elokuva- ja kinokonserttikokemustanne
Mitä mykkäelokuvia olette aiemmin nähneet? Mitä Chaplin elokuvia olette nähneet? Millaiset teemat tai aiheet ovat jääneet Chaplinin elokuvista mieleen? Mikä kinokonsertissa jäi parhaiten jäi mieleen?
Käykää läpi Elokuvapolun ääni- ja musiikkitehtäviä ellette ole tutustuneet niihin ennakkoon.

Elokuvakerronnan tekniikoita
Millaisin keinoin Chaplin luo elokuvassaan jännitystä?
Miten katsomiskokemukseen vaikuttaa se, että katsojaa tietää hieman enemmän kuin valkokankaan henkilö? Miten tämä vaikutelma saadaan aikaan?
Tutkikaa tästä näkökulmasta leikkausta, kamerakulmia ja kameranliikettä, jotka ovat keskeisiä elokuvankerronnan välineitä:
Kuvakulmat
Kameran liike
Leikkaus

Komedia viihteen välineenä
1. Voiko komedian keinoin kertoa myös vakavia asioita?
Onnistuuko Chaplin tuomaan esiin vakavia aiheita Siirtolaisessa? Miten?
2. Miten tarpeelliseksi uskot komediatarjonnan olevan erityisesti vaikeina aikoina, kuten laman ja sotavuosien aikana?
3. Tutkikaa kotimaisen elokuvan historiaa sotavuosien ajalta