Exempelfilmer och uppgifter

Denna del av Filmstigens kortfilmssektion har producerats av Suomen elokuvakontakti med översättning av Anni Lappalainen/Nationella audiovisuella insitutet.

Här finner du tre stycken kortfilmer och uppgifter för att behandla dem. Bekanta dig också med Richard Raskins parametrar för kortfilmanalys.

Kalajuttu (Teemu Nikki) S

Teemu Nikkis humoristiska Kalajuttu har filmats enbart med en smarttelefon.

Kalajuttu (2011, längd 3'37'')
1. Fundera på filmens orsakssammanhang.
Vad hände i filmen och varför?
Fanns det något överraskande i filmen? Vad överraskade dig speciellt?

2. Förklara skämtet i filmen med egna ord.
Fundera hur filmens skämt skiljer sig från ett skämt man berättar till någon.

Vapahtaja (Saara Saarela) S

Saara Saarelas film Vapahtaja har filmats med en enda tagning utan några klipp. Åskådaren följer filmens berättelse ur huvudpersonen perspektiv. Filmskaparen avslöjar huvudpersonen först i slutet av filmen.

Vapahtaja (1997, längd 4'55''):
1. Fundera vad filmen handlade om.
Vilken typ av interaktion hade huvudpersonen med andra personer i filmen?

2. Vad tror du filmskaparen vill säga med filmen?
Formulera filmens tes med en mening.
 

Erään hyönteisen tuho (Hannes Vartiainen, Pekka Veikkolainen) S

Hannes Vartiainens och Pekka Veikkolainens Erään hyönteisen tuho är en abstrakt, experimentell animationsfilm.

Erään hyönteisen tuho (2010, längd 7'02''):
1. Vilka tankar och känslor gav filmen dig?

2. Förklara så noggrannt du kan filmens händelser. Vad såg du?
Vad är filmens tema?