Skolbio-laudatur

Skolbio är en riksomfattande förening för filmfostran, som uppmuntrar skolor att använda sig av mediefostran i grundundervisningen. Laudatur erbjuder verktyg till filmfostran för att användas vid lärarutbildningen. På Filmstigen kan du se filmer med anknytning till Skolbios lärarutbildning, filmer vars rättigheter KAVI äger. Från och med 2016 är filmerna även tillgängliga för alla skolor. För att titta på filmerna behövs lösenord. Du kan samtidigt begära lösenord till alla filmer du vill använda på adressen koulut@kavi.fi.

Mysteriet Rygseck (7) finns på Filmstigen på den här länken.
Reklamfilmspaketet hittar du här.