Elokuvakasvatusta koulun arkeen

Koulujen elokuvakasvatus on keskeinen lähtökohta KAVIn Elokuvapolulla. Elokuvan vakiintuneet kerrontatekniikat yhdistävät koko elävän kuvan kirjoa. Elokuvapolun havainnollistavien näytteiden avulla käydään läpi elokuvailmaisun perusteita ja tutustutaan audiovisuaalisen kerronnan mahdollisuuksiin. Elokuvapolku haarautuu kahtia: alakouluille ja aloittelijoille on oma reittinsä, alapolku, yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille yläpolku. Näitä voi käyttää myös rinnakkain. Osiot elokuvakulttuuri ja ‑kerronta laajentavat polkujen sisältöjä, ja sivupolku tarjoaa koulutyöhön mm. itsenäisiä lisätehtäviä.

Alapolku


Alakouluille tarkoitetulla polulla seikkailevat mm. Pekka ja Pätkä, mutta mukana on näytteitä myös tuoreemmasta kotimaisesta elokuvasta. Esimerkkeihin on pyritty tuottamaan helposti avautuvia tehtäviä, joiden kautta oppilas voi oivaltaa itse vastaukset. Elokuvakerronta voi olla myös eri tavoin tulkittavissa, joten yhtä ja ainoaa ”oikeaa” vastausta ei aina edes ole.
Tutustu alapolkuun >>

Yläpolku


Yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnatun osion esimerkit ovat pääosin kotimaisen elokuvan studiokaudelta eli 1930-luvulta 1950-luvulle. Ajanjakso on myös sen kulta-aikaa. Lisäksi Komisario Palmun erehdyksen käsittelemiseen on tarjolla laajempi, hieman haastavampi tehtäväkokonaisuus.
Tutustu yläpolkuun >>

Elokuvapolun materiaaleissa tutustutaan audiovisuaalisen kerronnan keinoihin, joilla elokuva välittää katsojalle tunnelmia ja vaikuttaa kokemukseen. Tehtävien avulla voi käsitellä yhteistä katsomiskokemusta eri näkökulmista.

KAVIn julkaisema verkkopalvelu on suunniteltu kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi, ja se tarjoaa elokuvanäytteitä ja ‑materiaaleja koulujen opetuskäyttöön maksutta. Elokuvapolkua voi käyttää niin taide- ja kulttuurikasvatuksen kuin mediakasvatuksenkin välineenä. Kuvataideopettajat palkitsivat Elokuvapolun taidetekona heti tuoreeltaan vuonna 2013.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
www.kavi.fi