Elokuvakasvatusta koulun arkeen

Koulujen elokuvakasvatus on keskeinen lähtökohta KAVIn Elokuvapolulla. Elokuvan vakiintuneet kerrontatekniikat yhdistävät koko elävän kuvan kirjoa. Elokuvapolun havainnollistavien näytteiden avulla käydään läpi elokuvailmaisun perusteita ja tutustutaan audiovisuaalisen kerronnan mahdollisuuksiin. Elokuvapolkuja on kolme: Esipolku on suunnattu varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, ja se soveltuu osin myös alkuopetukseen. Alapolku on suunnattu alakouluille ja elokuvakerrontaan tutustuville; Yläpolku yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Polkuja voi käyttää myös rinnakkain.

Esipolku


Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen elokuva- ja mediakasvatusta tukevalla Esipolulla tutkitaan elokuvaa hahmojen ja tarinoiden kautta, ja tutustutaan fiktion lisäksi mainos- ja dokumenttielokuvaan. Mediataitojen ohella materiaalien avulla harjoitellaan myös tunnetaitoja. Esipolulla edetään Heikki Partasen, Tini Sauvon ja Metsämarja Aittokosken animaatioiden matkassa.
Tutustu esipolkuun >>

Alapolku


Alakouluille tarkoitetulla polulla seikkailevat mm. Pekka ja Pätkä, mutta mukana on näytteitä myös tuoreemmasta kotimaisesta elokuvasta. Esimerkkeihin on pyritty tuottamaan helposti avautuvia tehtäviä, joiden kautta oppilas voi oivaltaa itse vastaukset. Elokuvakerronta voi olla myös eri tavoin tulkittavissa, joten yhtä ja ainoaa ”oikeaa” vastausta ei aina edes ole.
Tutustu alapolkuun >>

Yläpolku


Yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnatun osion esimerkit ovat pääosin kotimaisen elokuvan kulta-ajalta eli studiokaudelta 1930-luvulta 1950-luvulle. Yläpolku on laaja kokonaisuus ja sisältää myös runsaasti esimerkkejä mm. lajityypit-osiossa. Osaa materiaaleista voidaan hyödyntää myös alakoulussa. Komisario Palmun erehdyksen käsittelemiseen on tarjolla hieman laajempi analyysikokonaisuus.
Tutustu yläpolkuun >>

Elokuvapolun materiaaleissa tutustutaan audiovisuaalisen kerronnan keinoihin, joilla elokuva välittää katsojalle tunnelmia ja vaikuttaa kokemukseen. Tehtävien avulla voi käsitellä yhteistä katsomiskokemusta eri näkökulmista.

KAVIn julkaisema verkkopalvelu on suunniteltu kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi, ja se tarjoaa elokuvanäytteitä ja ‑materiaaleja koulujen opetuskäyttöön maksutta. Elokuvapolkua voi käyttää niin taide- ja kulttuurikasvatuksen kuin mediakasvatuksenkin välineenä. Kuvataideopettajat palkitsivat Elokuvapolun taidetekona heti sen tuoreeltaan vuonna 2013.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
www.kavi.fi