Elokuvakasvatusta koulun arkeen

Koulujen elokuvakasvatus on keskeinen lähtökohta KAVIn Elokuvapolulla. Elokuvan vakiintuneet kerrontatekniikat yhdistävät koko elävän kuvan kirjoa. Elokuvapolun havainnollistavien näytteiden avulla käydään läpi elokuvailmaisun perusteita ja tutustutaan audiovisuaalisen kerronnan mahdollisuuksiin. Elokuvapolku haarautuu kahtia: alakouluille ja aloittelijoille on oma reittinsä, alapolku, yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille yläpolku. Näitä voi käyttää myös rinnakkain. Osiot elokuvakulttuuri ja -kerronta laajentavat polkujen sisältöjä, ja sivupolku tarjoaa koulutyöhön mm. itsenäisiä lisätehtäviä.

Elokuvapolun materiaaleissa tutustutaan audiovisuaalisen kerronnan keinoihin, joilla elokuva välittää katsojalle tunnelmia ja vaikuttaa kokemukseen. Tehtävien avulla voi käsitellä yhteistä katsomiskokemusta eri näkökulmista.

KAVIn julkaisema verkkopalvelu on suunniteltu kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi, ja se tarjoaa elokuvanäytteitä ja -materiaaleja koulujen opetuskäyttöön maksutta. Elokuvapolkua voi käyttää niin taide- ja kulttuurikasvatuksen kuin mediakasvatuksenkin välineenä. Kuvataideopettajat palkitsivat Elokuvapolun taidetekona heti tuoreeltaan vuonna 2013.

Nationella audiovisuella institutet www.kavi.fi
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti www.kavi.fi