Draaman kaari: alku – keskikohta – loppu

Elokuvan tarinassa, kuten kirjoissakin, yleinen kerronnan rakenne on alku – keskikohta – loppu. Keskikohdassa syvennetään tarinaa ja henkilöhahmoja, ristiriidat kärjistyvät ja niihin etsitään ratkaisuja.

Tarinan moottorina toimivat päähenkilöiden erilaiset päämäärät: se mitä he tavoittelevat tai ongelmat, joihin he etsivät ratkaisuja. Heidän tielleen kasaantuu usein esteitä, jotka voivat syntyä esimerkiksi vastustajien yrittäessä saavuttaa omia kilpailevia päämääriään. Tarinassa tapahtuu käänteitä, kun jokin tapa saavuttaa päämäärä osoittautuu tehottomaksi, tai kun niiden saavuttamiseksi löytyy uusia keinoja, välineitä tai avustajia.

VALASRATSASTAJA

Usein elokuvan lopussa ongelmat ratkeavat. Jos joku ristiriidoista ei ratkea tai ei ole selvää miten lopussa oikein käy, kyseessä on avoin lopetus. Joskus avoimeksi jäävällä tarinalla pedataan elokuvan jatko-osaa. Varsinaisen loppuratkaisun jälkeen katsoja etäännytetään tarinan maailmasta ja toisinaan myös kevennetään loppujännityksen aiheuttamaa tunnelmaa.

Yleensä tarina etenee kronologisesti eli tapahtumien aikajärjestyksessä. Suoraviivaisen ajallisen etenemisen voivat rikkoa esimerkiksi takautumat. Takaumassa palataan menneisiin tapahtumiin, kuten henkilön muistikuviin tai historialliseen hetkeen. Joskus elokuva jopa alkaa lopusta, kuten Kahlekuningas, ja koko elokuvan tapahtumat voivat olla yhden tai useamman ihmisen muistelemaa takaumaa.

Tehtäviä koko elokuvan katsoneille

Katsokaa joku Elokuvapolun elokuvista, myös lyhytelokuva käy harjoitukseen. Hahmotelkaa sen tarinan rakennetta:

 • Miten alkujakso tiivistää elokuvan tulevat tapahtumat ja tunnelmat?
 • Miten nämä ennakoivat elokuvan tulevia tapahtumia?
 • Millaisia vastoinkäymisiä katsomanne elokuvan päähenkilöt kohtaavat?
 • Millaisia keinoja he löytävät päämääränsä saavuttaakseen?
 • Luetelkaa joitakin päähenkilön kohtaamia ristiriitoja.
 • Millaisia käänteitä elokuvissa oli?
 • Miten nämä vievät tarinaa eteenpäin?
 • Oliko katsomassanne elokuvassa avoin vai sulkeutuva loppuratkaisu?

Avatkaa katsomanne elokuvan tarinan kaari seuraavasti:

ALKU
Elokuvan alussa esitellään elokuvan päähenkilöt ja tapahtumapaikka. Tapahtumat sysätään liikkeelle. Elokuvan alussa ilmenee jokin ongelma tai ristiriita liittyen tarinan päähenkilöön.

 • Miten katsomanne elokuva alkaa? Keitä henkilöitä alkukohtauksessa esitellään?
 • Mitä elokuvan alussa kerrotaan tapahtumapaikasta?
KESKIKOHTA
Tarinan keskikohdassa kertomus etenee kohti tarinan huippukohtaa, jossa tapahtuu yllättäviä asioita.

 • Mikä on mielestänne katsomanne elokuvan tarinassa huippukohta?
 • Millaisia yllättäviä asioita elokuvan henkilöille tapahtuu?
LOPPU
Päähenkilön asiat ratkeavat ja tarina saatetaan päätökseen. Hyvä voittaa ja paha saa palkkansa.

 • Mitä osaatte kertoa elokuvan ratkaisusta? Tuleeko alussa esitetty ongelma ratkaistua? Saako paha palkkansa?
 • Laittakaa esille lapuilla juonen eri vaiheet; alku, keskikohta ja loppu ja kiinnittäkää laput näkyville.
 • Kertokaa lappujen avulla, mitä elokuvan alussa tapahtuu. Mitä tapahtuu elokuvan keskikohdassa tai lopussa?

Muistelkaa jotain tuntemaanne elokuvasarjaa (Harry Potter, Pirates of the Caribbean, Taru sormusten herrasta).

 • Millainen lopetus niissä oli, ja verratkaa niitä nyt näkemäänne elokuvaan.
 • Millaisin keinoin katsoja etäännytetään pois tarinasta?

Tutustu tarinan juonikaavion rakenteeseen Koulukinon Niko – lentäjän poika ‑oppimateriaalista.
Tutustukaa myös sankarin matkaan ja sen tehtäviin.


Pikku-Ilona ja hänen karitsansa

Miten elokuvia voidaan katsoa koulussa?

 • Koulukinon sivuilta löytyy ohjeita, miten elokuvaa voidaan katsoa koulussa.
 • Elokuvapolulta löytyy elokuvia osiosta Katso elokuvia.
 • KAVIn Kino Reginassa järjestämät koulunäytökset löytyvät osoitteesta kavi.fi/koulut.
 • Elokuvia koulujen käyttöön tarjoavat myös Espoo Cine, R&A:n Pulpettikino, AV-arkki, Ihmefilmi ja Walhalla.
 • Myös KAVIn Elonet ja Elävä muisti tarjoavat elokuvia koulujen katseluun ilmaiseksi. Elonetissä moniin elokuviin voi valita myös ruotsin- tai englanninkieliset tekstit.