Esipolku

Esipolku kattaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja osittain myös alkuopetuksen Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa laadittuja medialukutaidon osaamisen kuvauksia. Esipolku rakentuu pääosin lyhytanimaatioista, jotka sopivat pituudeltaan, teemoiltaan ja sisällöltään varhaiskasvatuksen arkeen ja Uusien lukutaitojen osaamisen kuvauksiin. Esipolku muodostaa pohjan medialukutaidon, erityisesti audiovisuaalisen lukutaidon, oppimispolulle, joka jatkuu läpi koko peruskoulun.

Elokuvakerronnan perusasioita ja elokuvakasvatuksen keskeisiä teemoja, kuten tunnetaitoja, käydään läpi omissa osioissaan. Näitä tehtäviä voi käyttää kaikkien Esipolulta löytyvien elokuvien yhteydessä. Lisäksi polkua voi seurata elokuva kerrallaan elokuvakohtaisia tehtäviä tehden.

Esipolulla mediasisältöihin ja mediakulttuuriin tutustumisen lähtökohtana on audiovisuaalinen media, erityisesti lapsille suunnattu animaatioelokuva. Tehtävien kautta käsittely kuitenkin laajenee mm. lasten omiin mediaympäristöihin ja heille tuttuihin sisältöihin.

Osaamisen kuvausten osa-alueista Esipolulla painottuvat median tulkinta ja arviointi sekä median tuottaminen, mutta myös tunnetaitojen ja vuorovaikutuksen näkökulmat nousevat esiin.