Dokumenttielokuva

Kuunsilmä (1970)


Kaunista luontokuvaa sisältävässä lastenelokuvassa metsän eläimet kommunikoivat puhumalla. Pesukarhu ja liito-orava, Pyöröhäntä ja Kuunsilmä, ystävystyvät ja moninaisten vaiheiden jälkeen orava pelastaa ystävänsä vankeudesta. Elokuvassa luontodokumenttielokuvan materiaali yhdistyy fiktiiviseen kerrontaan.

  1. Keskustellaan yhdessä siitä mistä tietää mikä on totta.
  2. Keskustelkaa näkemistänne luonto-ohjelmista, millaisia ne ovat olleet, millaisia eläimiä niissä on jne. Pohtikaa myös, miten eläimiä on onnistuttu kuvaamaan?
  3. Tiedonhankintatehtävä: valitaan jokin elokuvassa esiintyneistä eläimistä, josta tehdään esittely muille.
  4. Kamerakynätehtävä: tehdään luontohavaintoja kuvaamalla esim. älypuhelimella ja tabletilla. Lopuksi katsotaan havainnot yhdessä ja keskustellaan niistä.
  5. Keksikää tarinoita edellisessä tehtävässä keräämienne luontohavaintojen pohjalta. Kertokaa tarinat toisillenne. Tehtävässä havainnollistetaan miten dokumentoivien materiaalien merkitys muuttuu tarinallistamisen myötä.

Palnan tyttäret (2008)

Tämä klippi on Kiti Luostarisen dokumenttielokuvasta Palnan tyttäret.

Mitä dokumenttielokuva tarkoittaa?
Keskustellaan yhdessä siitä, mitä dokumenttielokuva tarkoittaa. Miten dokumenttielokuva eroaa vaikka Risto Räppääjästä tai muusta näkemästänne lastenelokuvasta?

Mitä tässä elokuvanäytteessä tapahtuu?
Onko tapahtumissa jotain teille tuttua?
Keitä elokuvan henkilöt ovat?

Miksi lasten leikin ja uimakohtauksen välissä oli animaatiota?
Mitä siinä tapahtui?

Oletteko kuvanneet omia leikkejänne?
Millaisia leikkejä?

Toteuttakaa oma lyhytdokumentti, jossa kuvaatte jotain valitsemaanne leikkiä.