Pidä metsä siistinä!


Ekologisia aiheita lähestytään jaksossa, jossa Pikkuli ystävineen ryhtyvät siivoamaan yhdessä roskaista metsää (jakso 17).

  • Elokuvaa voi hyödyntää mediakasvatuksen ja ympäristökasvatuksen teemojen yhdistämisessä.
  1. Miksi Pikkuli suuttui? Miten Pikkuli ryhtyi toimimaan suuttumuksensa seurauksena? Joskus suuttumus saattaa tosiaan johtaa järkeväänkin toimintaan. Miten te olette suuttuessanne toimineet? Milloin suuttumuksesta voi seurata jotain hyvää?
  2. Kertokaa, millaiset asiat teille ovat tärkeitä luonnossa. Miten luontoa voi suojella? Miten te pidätte huolta luonnosta? Miten jokainen voi itse vaikuttaa lähiympäristöönsä?
  3. Poimikaa muutama idea luonnonsuojelusta ja tehkää aikuisten avustuksella oma kantaaottava video. Ideoita videon tekoon saa esim. Kaikki kuvaa Edu -sivustolta tai Kamerakynäpakan Videomielipidekirjoitustehtävästä.