Pikkuli päivähoidossa


Pikkuli on päivähoidossa Pyyperheen luona, mutta uusi paikka jännittää ja pienokainen ikävöi kotia (jakso 15).

  1. Keskustelkaa yhdessä, mitä elokuvassa tapahtui. Miten Pikkuli suhtautui siihen, että jäi päivähoitoon ilman vanhempia. Millaisia olivat päivähoidon rutiinit? Tunnistitteko tuttuja tilanteita?
  2. Katsokaa uudestaan kohtaus (kohdassa 03:14) ja keskustelkaa mitä siinä tapahtui. Miten sadun lukeminen kuvataan elokuvassa? Millaisia kokemuksia teillä on satujen kuuntelemisesta, mitkä ovat mielisatujanne? Valitkaa jokin mielisaduistanne ja tehkää siihen kuvitus.
  3. Tehdään yhdessä oma tarina sadutustekniikalla. Tarinaa voi myöhemmin hyödyntää vaikkapa animaation teossa.