Tunnetaitotehtäviä

Tutkitaan tunteita elokuvissa!

Pikkuli päivähoidossa

Valitkaa jokin Esipolun elokuvista, jonka katsotte yhdessä. Tutkikaa elokuvan hahmojen tunteita: millaisia tunteita he kokivat, mistä tunnistitte tunteet? Keskustelkaa sitten yhdessä omista tunteistanne: millaisia tunteita elokuva herätti teissä?

 1. Kuvataan tunteita
  Tarvitsette jonkin kuvaamiseen sopivan välineen, esim. älypuhelimen tai tabletin.
  Listatkaa tunteet, jotka löysitte katsomastanne elokuvasta sekä tunteet, jotka elokuva herätti.
  Kuvatkaa sitten tunteet siten, että jokainen lapsi esittää yhden tunteen. Jokaisesta tunteesta tehdään lyhyt video, jossa lapsi voi esittää tunteen ilmehtien, elehtien tms.
 2. Tunnekuva-arvoitus
  Valokuvatkaa erilaisia tunnetiloja kuvaavia ilmeistä (suru, ilo, onni, pelko, hämmennys, pettymys, jne.).
  Tutkikaa sitten yhdessä kuvia ja miettikää, mitä tunnetta mikäkin ilme ilmentää. Voitte myös liittää kuvien tunnetiloihin musiikkia ja muita ääniä. Millainen musiikki ja millaiset äänet sopivat mihinkin tunnetilaan?
 3. Etsitään mediatunteita
  Tutkikaa erilaisia mediasisältöjä esim. lehdistä, kirjoista, internetistä ja etsikää kuvia, joista voi selkeästi päätellä henkilön tunnetilan. Esimerkiksi naurava lapsi, surullinen aikuinen, pelokas koira. Tutkikaa kuvia. Miettikää ja keksikää, miksi kuvan henkilö voisi olla surullinen tai iloinen, mitä hänelle on tapahtunut, mihin hän on matkalla, onko hänellä ystäviä, missä hänen ystävänsä ovat, mitä kuvan henkilö tekee seuraavaksi, mitä seuraavaksi tapahtuu, tapaako henkilö jonkun, mitä henkilön kanssa voisi jutella jne. Keksikää lopuksi pienissä ryhmissä kuvista tarina ja kertokaa se muille.
 4. Jatkakaa seuraavia tunteisiin liittyviä lauseita
  Tulen iloiseksi kun…
  Minua pelottaa, jos…
  Tulen vihaiseksi kun…
  Olen surullinen, jos…
  Minua väsyttää, kun…
  Tulen kiukkuiseksi, jos…
  Olen onnellinen, kun…
  Keskustelkaa yhdessä, oletteko tunteneet näitä tunteita medialaitteiden ja mediasisältöjen äärellä ja jos, niin milloin.