Draaman kaari: alku – keskikohta – loppu

Elokuvan tarinassa, kuten kirjoissakin, yleinen kerronnan rakenne on alku – keskikohta – loppu. Keskikohdassa syvennetään tarinaa ja henkilöhahmoja, ristiriidat kärjistyvät ja niihin etsitään ratkaisuja.

Tarinan moottorina toimivat päähenkilöiden erilaiset päämäärät: se mitä he tavoittelevat tai ongelmat, joihin he etsivät ratkaisuja. Heidän tielleen kasaantuu usein esteitä, jotka voivat syntyä esimerkiksi vastustajien yrittäessä saavuttaa omia kilpailevia päämääriään. Tarinassa tapahtuu käänteitä, kun jokin tapa saavuttaa päämäärä osoittautuu tehottomaksi, tai kun niiden saavuttamiseksi löytyy uusia keinoja, välineitä tai avustajia.

Usein elokuvan lopussa ongelmat ratkeavat. Jos joku ristiriidoista ei ratkea tai ei ole selvää miten lopussa oikein käy, kyseessä on avoin lopetus. Joskus avoimeksi jäävällä tarinalla pedataan elokuvan jatko-osaa. Varsinaisen loppuratkaisun jälkeen katsoja etäännytetään tarinan maailmasta ja toisinaan myös kevennetään loppujännityksen aiheuttamaa tunnelmaa.

Yleensä tarina etenee kronologisesti eli tapahtumien aikajärjestyksessä. Suoraviivaisen ajallisen etenemisen voivat rikkoa esimerkiksi takautumat. Takaumassa palataan menneisiin tapahtumiin, kuten henkilön muistikuviin tai historialliseen hetkeen. Joskus elokuva jopa alkaa lopusta, kuten Kahlekuningas, ja koko elokuvan tapahtumat voivat olla yhden tai useamman ihmisen muistelemaa takaumaa.

Tehtäviä koko elokuvan katsoneille

Kun olette katsoneen elokuvan kokonaan, hahmotelkaa sen tarinan rakenne.
Miten alkujakso tiivistää elokuvan tulevat tapahtumat ja tunnelmat?
Miten nämä ennakoivat elokuvan tulevia tapahtumia?

Millaisia vastoinkäymisiä katsomanne elokuvan päähenkilöt kohtaavat?
Millaisia keinoja he löytävät päämääränsä saavuttaakseen?
Luetelkaa joitakin päähenkilön kohtaamia ristiriitoja.
Millaisia käänteitä elokuvissa oli?
Miten nämä vievät tarinaa eteenpäin?

Oliko katsomassanne elokuvassa avoin vai sulkeutuva loppuratkaisu?
Miettikää jotain tuntemaanne elokuvasarjaa (Harry Potter, Pirates of the Caribbean, Taru sormusten herrasta).
Muistelkaa millainen lopetus niissä oli, ja verratkaa niitä nyt näkemäänne elokuvaan.
Millaisin keinoin katsoja etäännytetään pois tarinasta?

Tutustu tarinan juonikaavion rakenteeseen Koulukinon Nikon – lentäjän poika -oppimateriaalista.

Miten katsotaan koulussa elokuvaa?

Koulukinon sivuilta löytyy ohjeita, miten elokuvaa voidaan katsoa koulussa.

Elokuvapolulta löytyy pitkiä elokuvia osiosta Katso elokuvia. Lyhytelokuvia, mainoksia ja kokeellista elokuvaa löydät Elokuvakerronta-osiosta

KAVIn koulunäytöksistä saat tietoa osoitteesta kavi.fi/koulut.