Elokuva ja arvot

Elokuva käsittelee monia elämän keskeisiä kysymyksiä. Samalla se heijastaa tekijöidensä ja oman aikansa arvomaailmaa.

Valitkaa joku viimeksi näkemistänne elokuvista ja pohtikaa sen arvomaailmaa. Miten arvot välittyvät elokuvan henkilöhahmojen kautta? Millaisia arvomaailmaan liittyviä ajatuksia elokuvassa esitetään? Miten niitä käsitellään ja miten ne välitetään katsojalle?

Millaisena näyttäytyy miehisyys, millaisena naisellisuus, millaisina lasten ja aikuisten väliset suhteet? Miten kuvataan eri etnisiin ryhmiin tai uskontokuntiin kuuluvia ihmisiä tapoineen ja tottumuksineen?  Entä homoseksuaalisuus tai muut poikkeamat vallitsevista normeista ja enemmistön omaamista käsityksistä? Suvaitaanko erilaisuutta?

Ihmiset suviyössä (1948)

Lue lisää Ihmiset Suviyössä elokuvan nuoresta Nokiasta.

Elokuvat voivat tarjota vahvoja samaistumisen kohteita. Toisinaan hahmot voivat olla esikuvallisia, toisinaan taas varoittavia esimerkkejä. Millaisia nuo esimerkit ovat ja kuinka hyvin ne vastaavat todellista elämää ja sen tarjoamia mahdollisuuksia? Aiheuttavatko esimerkiksi elokuvan kauneusarvot katsojassa paineita ulkonäön suhteen?

Usein elokuvan tarinaa kuljettavat sankarin vastuut ja velvollisuudet. Perusasetelmat ovat tuttuja arkitodellisuudesta, vaikka ne saattavat sijoittua meille kaukaisiin ympäristöihin – tai jopa fantasiamaailmoihin. Kykeneekö tarinan sankari tai hänen avustajansa täyttämään velvollisuutensa? Millaisiin ihanteisiin nuo velvollisuudet liittyvät? Vastaavatko ne omia käsityksiäsi?

Eräs keskeinen kysymys on se millaisena vallitseva yhteisöllinen järjestys näyttäytyy. Tarjoaako se mahdollisuuden hyvään elämään vai onko se rajoittava ja alistava? Näitä kysymyksiä voidaan tarkastella niin koko yhteiskunnan kuin eri yhteisöjen tasolla. Esitetäänkö elokuvassa vallitseva järjestys myönteisessä vai kielteisessä valossa? Vastaavatko arvot ja asenteet omiasi?

Lukemattomissa elokuvissa väkivaltaan turvautuminen esitetään tietyissä tilanteissa oikeutettuna, milloin? Pitäisitkö itse väkivaltaan turvautumista oikeutettuna näissä tilanteissa?

Tutustu aiheeseen myös Koulukinon oppimateriaalien avulla:

Leijonasydän
Muutoksii
12 years a slave
Kummisetäni thaimorsian
Prinsessa
American vagabond