Elokuvan johdanto ja ekspositio

Elokuvan katsojalla on useimmiten jonkinlainen ennakkokäsitys elokuvasta, vaikka itse tarina ei olisi vielä alkanutkaan. Elokuvan nimi, alun tekijätiedot, musiikki ja äänimaailma lisäävät odotuksia ja luovat tunnelmaa. Ennakko-odotuksiin vaikuttaa myös tieto elokuvan lajityypistä eli siitä onko kyseessä komedia, toimintaelokuva tai fantasia.

Varsinaisen tarinan alku ohjaa voimakkaasti suhtautumista kaikkeen mitä tulemme näkemään ja kuulemaan. Tyyli ja kerrontapa virittävät meidät seuraamaan tarinaa oikealla tavalla. Erityisen tärkeä on ekspositio, se kuinka pääsemme tutustumaan tarinan henkilöihin ja heidän elämäntilanteisiinsa. Samalla tulevat esille paikat ja ympäristöt, joissa elokuvan henkilöt toimivat.

Ekspositio saattaa olla keskitetty tai hajautettu. Keskitetyssä ekspositiossa olennaiset tiedot saadaan tiiviisti ja luotettavasti heti elokuvan alussa, johdantovaiheessa. Johdanto saattaa siis toimia esinäytöksen tapaan, antaa tiivistetysti tietoa siitä, miten jotkin kauan sitten tapahtuneet asiat luovat pohjan tarinalle. Joskus johdanto toimii arvoituksen tavoin – mistä tässä tarinassa oikein on kysymys?

Hajautettu ekspositio tarkoittaa sitä, että tärkeää tietoa henkilöistä ripotellaan pitkin elokuvan tarinaa. Näin henkilöistä muodostuva kuva rikastuu vähä vähältä. Saattaa myös paljastua yllättäviä seikkoja, joiden kautta henkilöiden väliset suhteet näyttäytyvät ihan uudessa valossa. Onko ekspositio hajautettu vai keskitetty, riippuu paljolti elokuvan lajityypistä.

Katso näyte (Gabriel, tule takaisin)
Valentin Vaala: Gabriel, tule takaisin (1951)

Ohjaus Valentin Vaala, pääosissa Tarmo Manni, Emma Väänänen (kuvassa), Ansa Ikonen. Lue lisää Elonetistä.

Katso näyte (Pekka Puupää kesälaitumilla)
Armand Lohikoski: Pekka Puupää kesälaitumilla (1953)

Miten päähenkilöt esitellään näissä aloituksissa?
Mitä on odotettavissa tällaisten johdantojen jälkeen?

Pohdi, missä lajityypeissä käytetään tyypillisesti keskitettyä, missä puolestaan hajautettua ekspositiota? Millaisia johdantoja olet nähnyt eri elokuvissa – miten näissä esitellään henkilöt ja tapahtumapaikat? Miten ne ovat houkutelleet katsomaan elokuvaa? Miten ne eroavat esimerkiksi komediassa tai trillerissä, romanttisessa draamassa tai toimintaelokuvassa. Mistä luulet erojen johtuvan?