Karkkia, purkkaa ja musiikkia

Katso seuraavat näytteet tutustuttuasi ensin mainoselokuvaan liittyviin teksteihin.

Vertaa Fazerin mainoksia ennen ja nyt.
Vertaa ylipäätään karkkimainoksia ennen ja nyt.
Mille kohderyhmälle mainokset on tarkoitettu? Miten kohderyhmän huomiota on pyritty herättämään?
Millainen viesti kuluttajalle on suunnattu mainoksessa ”Jäätelöä joka päivä”, ja miten se välitetään?
Miten Jaffa-mainos poikkeaa tämän päivän virvoitusjuomamainoksista? Onko näissä jotain samaa?

Vertaa mainoksia keskenään.
Millaisia erilaisia keinoja mainoksilla on välittää viesti kuluttajalle, ja miten ne onnistuvat siinä?
Mieti myös millaista ajankuvaa mainokset välittävät.

Ovatko mainokset muuttuneet vuosikymmenten kuluessa esimerkiksi viestiltään tai asententeiltaan?
Onko niiden perusviesti muuttunut olennaisesti?

Parsinneula, Fazerin mainospala (1950).

1. Parsinneula, Fazerin mainospala, (1950) 3’. Käsikirjoitus, kuvaus Felix Forsman, lukija Rauha Rentola, pohjana H.C. Andersenin satu.

Skottilainen toffee - nyyttikestit (1952).

2. Skottilainen toffee - nyyttikestit (1952) 2'. Käsikirjoitus, kuvaus Jaakko Kuusisto. Suomi-Filmi Oy, Finlandia Kuva Oy.

Kippari-purkka (1956).

3. Kippari-purkka (1956) 1'. Ohjaus Harry Lewing, kuvaus Niilo Heino. Suomi-Filmi Oy.

Hartwallin Jaffa-filmi (1957).

4. Hartwallin Jaffa-filmi (1957) 1'20". Ohjaus Aarre Elo, käsikirjoitus Vallu Virtanen, tuotantosuunnittelu Erik Blomberg. Allotria Filmi Oy.

Jäätelöä joka päivä (1955).

5. Jäätelöä joka päivä (1955) 7'18''. Ohjaaja Aimo Jäderholm. Suomi-Filmi Oy.