Rekisteriseloste

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin elokuvapolku.fi-palvelun henkilörekisteri
Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/6803 ja
Kansallisen tietosuojalain 2018/1050 mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Y-tunnus: 0245872-8-005
Osoite: PL 16/Sörnäisten rantatie 25 A, 00500 Helsinki
Puhelin: 0295 338 000
Sposti: kavi(at)kavi.fi

2. Rekisterinpitäjän edustaja
/ Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Kirsi Raitaranta
Sörnäisten rantatie 25 A, PL 16, 00501 Helsinki

3. Tietosuojavastaava Tuomo Häkkilä
/ Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Sörnäisten rantatie 25 A, PL 16, 00501 Helsinki

4. Rekisterin nimi
Elokuvapolku.fi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen tallennukseen liittyvät Kansallisen audiovisuaalisen instituutin lakisääteiset (L671/2013) sekä Tietosuojalaissa 5.12.2018/1050 4-6 § mainitut tehtävät.

4. Rekisterin (elokuvapolku.fi) tietosisältö
Elokuvapolun tarkoitus on tarjota välineitä mediakasvatukseen varhaiskasvatuksesta alkaen.

5. Henkilörekisteri
Elokuvien tekoon osallistuneiden henkilöiden still-kuvien ja liikkuvan kuvan lisäksi (tekijöiden / näyttelijöiden / esiintyjien) tietoihin voi liittyä biografisia tietoja: nimi, eri nimiversioita, taiteilijanimiä, kuuluminen taiteilijakokoonpanoihin ym.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Elokuvat mainosmateriaaleineen, tuotantoyhtiöt, levittäjät yms. paperi- ja sähköiset lähteet. Haastattelut ja erilaiset yhteydenotot taiteilijoihin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Mikäli ei-julkinen henkilötieto sisältyy manuaaliseen dokumenttiin, dokumentti säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterin sisältämiä tietoja säilytetään pääasiassa sähköisessä muodossa. Pääsy sähköisiin ei-julkisiin tietoihin edellyttää ylläpitäjille määriteltyjä tunnuksia.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi halutessaan saada nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Jokaisella on oikeus pyytää rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö voidaan tehdä elonet.finna.fi-tietojärjestelmän  palautelomakkeella, sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse tai ottamalla yhteyttä asiakaspisteiden henkilökuntaan.

10. Oikeus vaatia tietojen korjaamista
Mikäli henkilöä koskevat tiedot ovat perustuneet rekisteröidyn aiemmin antamaan suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa suostumus.
Tietoja ei käytetä KAVIssa muihin kuin kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin.