Vinkkejä opettajalle

Miten käytän elokuvapolkua?

Elokuvakerronnan ymmärtäminen auttaa avaamaan silmiä kaikelle audiovisuaaliselle medialle, elokuvakasvatus on siten mediakasvatuksen kovaa ydintä. Elokuvasta opettaminen ja elokuvan kielen lainalaisuuksien avaaminen on vaikeaa ilman mahdollisuutta käyttää opetuksessa elävää kuvaa. Elokuvapolku pyrkii osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen tarjoamalla selkeät tienviitat elokuvakerronnan tielle.

Elokuvapolulla käydään läpi elokuvakerronnan keskeisiä elementtejä kotimaisesta elokuvasta poimittujen havainnollistavien elokuvanäytteiden avulla. Polulla eteenpäin johdattavat myös tehtävät, jotka auttavat osaltaan hahmottamaan erilaisia elokuvallisia ilmaisukeinoja. Elokuvaesimerkit edustavat sekä kotimaisia elokuvaklassikoita että uudempaa kotimaista lastenelokuvaa. Siten polku toimii myös johdatuksena suomalaiseen elokuvahistoriaan ja -kulttuuriin.

Elokuvapolku haarautuu kahteen osaan, voit lähteä seuraamaan joko alakoulupolkua tai yläkoulun ja toisen asteen koulutuksen tietä. Polkujen etapit vastaavat suurelta osin toisiaan, mutta alakoulupolun varrelta löydät esimerkkejä lastenelokuvista kun taas vanhemmille oppilaille esitellään klassikoita laajemmin.

Myös tehtäväosuuksissa on pyritty ottamaan huomioon kohderyhmä mahdollisimman hyvin. Mikään ei toki estä välillä toiselle polulle astumista tarpeen mukaan, ikärajat kuitenkin huomioiden. Polkua ei myöskään välttämättä tarvitse seurata alusta loppuun, vaan reitin varrelta voi poimia omalle ryhmälle ja opetuksen sisältöön sopivia teemoja ja tehtäviä voi laajentaa ja muokata tilanteen mukaan.

Tehtävät on pyritty tekemään siten, että niiden pohjalta syntyisi oma oivallus. Suuri osa tehtävistä aukeaa helposti näytteen avulla, mutta kaikkiin kysymyksiin ei ole ainoaa oikeaa vastausta.

Elokuvapolulta on mahdollista poiketa seuraamaan sivupolkua ja palata sitten takaisin. Näitä sivuhaaroja voivat olla esimerkiksi linkit, jotka vievät termien selityksiin tai hakemaan aiheesta lisätietoja ja tehtäviä esimerkiksi Koulukinon oppimateriaaleista. Näin elokuvakerronnan opettamista voi oman luokan tarpeiden mukaan halutessaan syventää ja laajentaa. Oppilaat voivat käyttää polkua myös itsenäiseen opiskeluun.