Tehtäviä elokuvan jälkeen

Käykää lyhyesti läpi elokuva- ja kinokonserttikokemustanne

  • Mitä mykkäelokuvia olette aiemmin nähneet?
  • Mitä Chaplin elokuvia olette nähneet?
  • Millaiset teemat tai aiheet ovat jääneet Chaplinin elokuvista mieleen?
  • Mikä kinokonsertissa jäi parhaiten jäi mieleen?

Käykää läpi Elokuvapolun ääni- ja musiikkitehtäviä ellette ole tutustuneet niihin ennakkoon.

Elokuvakerronnan tekniikoita

  • Millaisin keinoin Chaplin luo elokuvassaan jännitystä?
  • Miten katsomiskokemukseen vaikuttaa se, että katsojaa tietää hieman enemmän kuin valkokankaan henkilö?
  • Miten tämä vaikutelma saadaan aikaan?

Tutkikaa tästä näkökulmasta leikkausta, kamerakulmia ja kameranliikettä, jotka ovat keskeisiä elokuvankerronnan välineitä:

Komedia viihteen välineenä

1. Voiko komedian keinoin kertoa myös vakavia asioita?

  • Onnistuuko Chaplin tuomaan esiin vakavia aiheita Siirtolaisessa? Miten?

2. Miten tarpeelliseksi uskot komediatarjonnan olevan erityisesti vaikeina aikoina, kuten laman ja sotavuosien aikana?

3. Tutkikaa kotimaisen elokuvan historiaa sotavuosien ajalta