Pohdittavaksi elokuvan jälkeen

Jakautukaa ryhmiin ja miettikään eri alojen asioita ja ilmiöitä, joiden uskotte jäävän elämään tästä ajasta. Listatkaa esimerkiksi musiikkia, tv-ohjelmia, kirjoja, pelejä ja ihmisiä, jotka mielestänne edustavat tätä hetkeä. Vertailkaa listojanne – oletteko samaa mieltä muiden valinnoista?

Tiedonhakutehtävä: Käpy selän alla valmistui vuonna 1966. Selvittäkää ryhmissä vuoden tärkeimpiä uutisia Suomessa ja maailmalla, poliittisia tapahtumia, taiteen ja viihteen ilmiöitä ja muita teitä kiinnostavia asioita. Kootkaa löytönne esimerkiksi julisteiksi tai vaikkapa pilvipalveluun. Esitelkää löytönne. Miten vuosi 1966 poikkeaa nykyhetkestä?

Mitkä asiat Käpy selän alla -elokuvassa ovat moderneja ja mitkä vanhanaikaisia?

Kuka neljästä päähenkilöstä – Santtu, Riitta, Timppa vai Leena – on teistä kiinnostavin? Miksi?

Suunnitelkaa nykynuorisosta kertova elokuva. Mikä lajityyppi olisi luontevin? Kehitelkää ainakin tärkeimmät juonenkäänteet ja kuvailkaa päähenkilöitä. Mikä olisi elokuvan nimi? Miksi se jäisi historiaan kiinnostavana kuvauksena vuodesta 2017?

Miten suomalaiset elokuvat kuvaavat 2010-luvun todellisuutta? Mitkä elokuvat ansaitsevat jäädä historiaan? Perustelkaa.

Keksikää kaksi hahmoa ja kirjoittakaa heille dialogi. Yrittäkää sisällyttää keskusteluun asioita, jotka ovat teistä tärkeitä ja kiinnostavia. Lukekaan dialogit muulle ryhmälle. Halutessanne voitte myös kuvata dialogit videolle tai äänittää ne.

Elokuvassa on muutamia kohtauksia, joissa hahmot katsovat kameraan ja muuttuvat tavallaan itse kertojiksi. Miten tämä kerronnallinen keino toimii? Tuleeko mieleenne muita elokuvia, joissa ”rikotaan neljäs seinä”?