Analyysitehtäviä

Alakoulu

Valitkaa ensin käsiteltäväksenne muutama kaikille tuttu satu. Pohtikaa yhdessä tai pienissä ryhmissä, mitä arkkityyppejä löydätte niistä. Mitä arkkityyppiä edustaa mm. prinsessasatujen paha äitipuoli, entä minkälaisia mentoreita eri saduissa esiintyy? Löydättekö arkkityyppejä myös eläinsaduista?

Kun arkkityypin käsite avautuu tutuista saduista poimittujen esimerkkien avulla, voitte käsitellä yhdessä katsomaanne elokuvaa. Valitkaa yksi hahmo kerrallaan käsiteltäväksi, tai jakakaa eri ryhmille eri hahmot. Millaisia arkkityyppejä löydätte? Sama hahmo voi kätkeä sisäänsä myös useampia arkkityyppejä.

Kirjatkaa taululle elokuvan juonen pääkohdat. Löydättekö sankarin matkan etappeja? Apuna voitte käyttää seuraavia kysymyksiä: Millainen on sankarin tavallinen maailma? Kuvailkaa sitä. Kuka tai mikä esittää kutsun seikkailuun? Mikä saa sankarin lähtemään matkalle?

Onko sankari ”sankarillinen” ja valmis matkalle vai haluton kohtaamaan haasteet? Onko tarinassa mentoria, kuka hän on? Miten mentori auttaa sankaria? Onko sankarilla ystäviä tai matkakumppaneita, mikä on heidän roolinsa? Mitä haasteita, vaikeuksia ja esteitä sankari kohtaa matkallaan? Onko tarinassa selkeää ”pahista”? Millainen on sankarin ja ”pahiksen” kohtaaminen? Mitä sankari oppii matkallaan? Mitä hän saa palkinnoksi? Millainen on paluumatka, onnellinen vai surullinen? Verratkaa elokuvan loppua elokuvan alkuun: miten sankari on muuttunut? Mitä hänen maailmassaan on muuttunut? Miksi sankarin piti kulkea matka?

Yläkoulu ja toinen aste

Analysoikaa yhdessä katsomanne elokuva käyttäen apuna sankarin matkan ja arkkityyppien käsitteitä. Voitte myös analysoida ryhmissä eri elokuvia ja esitellä sitten luokalle työnne.

Millaisia arkkityyppejä löydätte elokuvasta? Onko hahmoja, jotka edustavat useampaa kuin yhtä arkkityyppiä? Voitte piirtää hahmoista kartan ja sankarin keskelle. Kirjoittakaa karttaan, mikä on kunkin hahmon suhde sankariin.

Kuvailkaa tarinan sankaria, millainen hän on. Oliko sankariin helppo samaistua?
Oliko tarinassa yksi vai useampia mentoreita? Oliko sillä hahmolla / niillä hahmoilla, jotka identifioitte mentoreiksi myös muita funktioita? Oliko tarinassa ns. vääriä opettajia / suojelijoita, jotka koittivat houkutella sankarin vaaraan?
Missä muodossa haaste / kutsu seikkailuun saapui? Kuka tai mikä toimi viestintuojana?
Onko tarinan varjo helppo löytää? Entä löydättekö kynnyksen vartijoita, kujeilijoita ja muodonmuuttajia?
Oliko elokuvassa mielestänne hahmoja, joista ette löydä yleisimpien arkkityyppien funktioita?

Eritelkää ja kirjoittakaa ylös elokuvan juonen pääkohdat. Löydättekö sankarin matkan etappeja? Apuna voitte käyttää yllä alakoulun tehtävistä löytyviä kysymyksiä. Muistakaa, että matkan rakenne taipuu ja eri vaiheet voivat sekoittua keskenään. Osa etapeista voi myös jäädä pois.

Kokeilkaa kertoa elokuvan juoni ”pahiksen” näkökulmasta. Hyvä antagonisti on oman tarinansa sankari. Jos tarina ei anna riittävästi taustatietoa antagonistista, keksikää itse hänelle taustakertomus.