Koulukino-laudatur

Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatusyhdistys, joka kannustaa kouluja elokuvan pariin ja tarjoaa opettajille elokuvakasvatuksen välineitä. Koulukino tuottaa opettajien elokuvakasvatustyön tueksi maksuttomia oppimateriaaleja elokuvateatterilevityksessä olevista elokuvista. Materiaalit ovat laajoja ja monipuolisia elokuvien ja elokuvakasvatuksen tietopaketteja, jotka kannustavat käyttämään elokuvaa opetuksessa eri oppiaineiden yhteydessä.

Koulukino-Laudatur on opettajankoulutukseen suunnattu palvelu, joka laajentaa Koulukinon toimintaa yliopistoihin. Palvelu vastaa osaltaan opettajankoulutuksen elokuvakasvatusmateriaalin tarpeeseen ja pyrkii vahvistamaan tulevien opettajien mediakasvatusosaamista. Laudatur on elokuvakasvatuksen työalupakki opettajankoulutukseen.

Sivustolla olevat elokuvat ovat laillisesti katsottavissa opettajankoulutuksen puitteissa. Käyttäjän ei siis tarvitse erikseen huolehtia esitysoikeuksista. Elokuvat on valittu siten, että ne sopivat eri oppinaineiden ja opetussuunnitelmien sisältöihin ja tavoitteisiin.

www.koulukino.fi/laudatur.