Den nedre stigen

Den nedre stigen stöder kunskaper som beskrivs i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet i synnerhet när det gäller att studera och producera berättelser samt förstå och tolka bilder och ljudvärld. Strukturen av filmberättelser och metoderna för audiovisuellt berättande blir bekanta. På Den nedre stigen finns också tips för att producera egna berättelser med hjälp av medieverktyg, kreativitet och fantasi, samt övningar i anslutning till den individuella framställningen och påverkan. Innehållet på Filmstigen övar tolkning och producering av audiovisuell berättande. Att bekanta sig med olika filminnehåll och det audiovisuella kulturarvet på Filmstigen stöder elever också med att skapa och fundera på sin egen medierelation.

På stigen för lågstadier huserar bl.a. Kalle Träskalle och Stumpen, men det finns även klipp ur nyare inhemsk film, som Risto Rappare och Iris. I den här delen är merparten av klippen tillåtna för alla åldrar, men några är förbjudna för barn under 7 år. Alla klipp inkluderar uppgifter. Den nedre stigen passar för alla åldrar, speciellt för de som har precis börjat bekanta sig med filmberättandet och dess medel.