Den nedre stigen

På stigen för lågstadier huserar bl.a. Kalle Träskalle och Stumpen, men det finns även klipp ur nyare inhemsk film, som Risto Rappare och Iris. I den här delen är merparten av klippen tillåtna för alla åldrar, men några är förbjudna för barn under 7 år. Alla klipp inkluderar uppgifter. Den nedre stigen passar för alla åldrar, speciellt för de som har precis börjat bekanta sig med filmberättandet och dess medel.