Bildvinklar

Bildvinkeln avgörs av kamerans placering i inspelningsögonblicket. Vanligtvis filmar kameran direkt på människans nivå. Genom att byta bildvinkel förändrar man tonen och atmosfären i berättandet, och ibland kan man till och med förvränga dem.

Till exempel kan en person som avbildats uppifrån, exempelvis huvudpersonen, se mindre ut. Det här är ett sätt att framställa personen som mer obetydlig i förhållande till den övriga miljön. En person som har avbildats nerifrån kan i sin tur se hotfull ut. Dessa bildvinklar kan även kallas fågelperspektiv och grodperspektiv.

Ibland kan kamerans blick även utgöra en rollfigurs blick. Det kallas subjektiv tagning. Den kan även ge uttryck för en persons sätt att se på världen och människorna runt omkring.

Titta på filmklippet (Iris)

 • Vilka bildvinklar har använts i den här scenen i Iris?
 • Vilka känslor förmedlas till tittaren genom valet av bildvinklar?
 • Varför reagerar Iris på mannen på bryggan på detta sätt?

Titta på filmklippet (Pelikanmannen)

Regi Liisa Helminen (2004)
 • Vilken bildvinkel används i början av scenen?
 • Vilka stämningar förmedlas till tittaren genom valet av bildvinkel?

Titta på filmklippet (Risto Rappare)

Regi Mari Rantasila (2008)
 • Hur har man skapat spänning i scenen?
 • Vilken inverkan på detta har till exempel bildvinklarna?
 • Vilka bildvinklar har använts i scenen?
 • Vilka känslor förmedlas till tittaren genom valet av bildvinklar?
 • Hur kommer den subjektiva kameran till uttryck här?
 • Vad händer med bilden när herr Lindberg tappar glasögonen?

Titta på filmklippet (Kalle Träskalle och Stumpen i snömannens spår)

 • Vilka bildvinklar har använts i scenen?
 • Vilka slags stämningar förmedlas till tittaren genom valet av bildvinklar?
 • Hur kommer den subjektiva kameran till uttryck här?