Bildvinklar

Bildvinkeln avgörs av kamerans placering i inspelningsögonblicket. Vanligtvis filmar kameran direkt på människans nivå. Genom att byta bildvinkel förändrar man tonen och atmosfären i berättandet, och ibland kan man till och med förvränga dem.

Till exempel kan en person som avbildats uppifrån, exempelvis huvudpersonen, se mindre ut. Det här är ett sätt att framställa personen som mer obetydlig i förhållande till den övriga miljön. En person som har avbildats nerifrån kan i sin tur se hotfull ut. Dessa bildvinklar kan även kallas fågelperspektiv och grodperspektiv.

Ibland kan kamerans blick även utgöra en rollfigurs blick. Det kallas subjektiv tagning. Den kan även ge uttryck för en persons sätt att se på världen och människorna runt omkring.

Titta på filmklippet (Iris)

 • Vilka bildvinklar har använts i den här scenen i Iris?
 • Vilka känslor förmedlas till tittaren genom valet av bildvinklar?
 • Varför reagerar Iris på mannen på bryggan på detta sätt?

Titta på filmklippet (Pelikanmannen)

Regi Liisa Helminen (2004)
 • Vilken bildvinkel används i början av scenen?
 • Vilka stämningar förmedlas till tittaren genom valet av bildvinkel?

Titta på filmklippet (Risto Rappare)

Regi Mari Rantasila (2008)
 • Hur har man skapat spänning i scenen?
 • Vilken inverkan på detta har till exempel bildvinklarna?
 • Vilka bildvinklar har använts i scenen?
 • Vilka känslor förmedlas till tittaren genom valet av bildvinklar?
 • Hur kommer den subjektiva kameran till uttryck här?
 • Vad händer med bilden när herr Lindberg tappar glasögonen?

Titta på filmklippet (Kalle Träskalle och Stumpen i snömannens spår)

 • Vilka bildvinklar har använts i scenen?
 • Vilka slags stämningar förmedlas till tittaren genom valet av bildvinklar?
 • Hur kommer den subjektiva kameran till uttryck här?

Övningar

Paruppgift: Fotograferingsövning (1) om bildutsnitt och bildvinkel. Ni behöver: En apparat som lämpar sig för fotografering, t.ex. smarttelefon eller pekplatta. Vid behov även skrivare, kartong eller stort ritningspapper att fastsätta och rubricera bilder på.

Anvisningar: Planera och fotografera en bildserie om bildutsnitt där föremålet är en människa. Det lönar sig att ta bilderna utomhus där det är lättare att komponera en helhetsbild.  Ni kan göra en digital presentation av bildserien eller alternativt skriva ut bilderna och sammanställa dem på bakgrundspapper. I båda fallen, rubricera arbetet och ange bildutsnitten. Planera och genomför en motsvarande bildserie och sammanställning av bildvinklar.

Ordna en egen fotoutställning i klassen (2) där varje elev har tilldelats ett bildutsnitt och ett visst ämne på förhand. En fotoutställning kan också skapas så att varje elev väljer ett föremål som hen fotograferar i fem olika bildutsnitt.

Teckning av bildmanuskript (3). Rita ett bildmanuskript ensam eller i små grupper utgående från följande berättelse eller hitta på en kort berättelse själv.

En flicka går på ängen. Hon leder en hund. Hon stannar och leker med hunden. Hunden ser en katt. Hunden rymmer. Flickan försöker fånga in hunden.  Hon kan inte se hunden. Hon ser sig oroligt omkring på ängen. Till slut finner hon hunden under ett träd. Katten är i trädet.

Berättelsen delas upp i tio delar och en bild tecknas för varje del. Fundera på vilka bildutsnitt som borde användas i de olika rutorna. Vad vill ni betona eller uppvisa genom bildutsnittet? Om alla grupper ritar ett bildmanuskript utgående från samma berättelse, kan man jämföra olika lösningar.