Dramats struktur: Anslag

Filmens inledning, eller anslag, introducerar till berättelsens stämning och förbereder åskådaren för kommande händelser. Anslaget griper tag i tittaren och för oss in i filmens värld. Samtidigt avslöjar det något om filmens huvudpersoner och deras centrala karaktärsdrag samt om relationerna och konflikterna mellan personerna. Utifrån anslaget kan tittarna avgöra vilken genre det är fråga om, med andra ord, om de kan förvänta sig spänning eller komedi. Ibland börjar anslaget till berättelsen i filmen redan under förtexterna.

Titta på filmklippet (Iris)

Regissör Ulrika Bengts (2011)

Titta på anslagssekvensen i början av filmen Iris.

  • Hur presenteras berättelsens centrala personer i början av anslaget?
  • Vad vet du om personerna i filmen efter att du har tittat på filmklippet?
  • Vilka förväntningar väcker anslaget?
  • Inom vilken genre skulle du placera filmen?

Om ni har tittat på hela filmen kan ni fundera på hur anslaget komprimerar de kommande händelserna och stämningen i filmen.

Titta på filmklippet (Kalle Träskalle och Stumpen i snömannens spår)

Regissör Armand Lohikoski (1954).
  • Hur presenterar man här den andra huvudpersonen i filmen, dvs. Stumpen?
  • Hurdan tycker du att Stumpen är till sin natur?
  • Och på vilket sätt lägger man i anslaget grunden för stämningen i filmen och filmens genre?

Titta på filmklippet (Kalle Träskalle och Stumpen i snömannens spår)

Regissör Armand Lohikoski (1954).
  • …Kalle kommer in i bilden. Hur presenteras Kalle?
  • Vad vet du om Träskalle efter den här presentationen?
  • Jämför filmernas anslagssekvenser. Fundera på hur stämningarna i dem skiljer sig åt och vilka metoder som har använts för att skapa stämningen.

Ni kan även sätta er in i anslagssekvensen i Skolbios läromedel Toy Story 3.
Tillämpa frågorna i läromedlet på filmklippen ovan.