Dramats struktur: början – mittpunkt – slut

I en filmberättelse ser den allmänna berättarstrukturen, precis som i böcker, ut på följande sätt: början – mittpunkt – slut. I mittpunkten fördjupas berättelsen och karaktärerna, konflikterna spetsas till och man söker efter lösningar på dem. Som den drivande kraften för berättelsen fungerar huvudpersonernas olika mål: det de strävar efter eller de problem som de försöker lösa. De ställs ofta inför hinder på vägen. Hinder kan uppstå exempelvis då motståndarna försöker uppnå sina egna konkurrerande mål. Berättelsen innehåller vändpunkter, när ett sätt att uppnå målet visar sig vara ineffektivt eller när man hittar nya metoder, redskap eller medhjälpare för att nå målen.

I slutet av filmen får problemen ofta en lösning. Om någon av konflikterna inte får sin lösning eller om det inte är klart hur det egentligen går i slutet är det fråga om ett öppet slut. Ibland bäddar man för en fortsättning på filmen med ett öppet slut på en berättelse. Efter den egentliga upplösningen avlägsnas tittaren från berättelsens värld, och ibland även lindras den sinnesstämning som spänningen i slutet har gett upphov till.

Berättelsen framskrider i allmänhet kronologiskt, dvs. i den tidsordning som händelserna inträffar. En linjär, logisk tidsaxel kan brytas av till exempel med återblickar. I en återblick återvänder man till händelser i det förgångna, till exempel en persons minnesbilder eller ett historiskt ögonblick. Ibland kan en film börja från slutet, som Utbrytarkungen, varvid alla händelser i filmen är en återblick utifrån det som en eller flera personer drar sig till minnes.

Uppgifter för dem som har tittat på en hel film

Förklara strukturen av berättelsen i filmen som ni såg på följande sätt:

BÖRJAN

I början av filmen presenteras filmens huvudpersoner samt var händelserna utspelas. Man sätter igång händelserna. Filmens händelser börjar med ett problem eller en konflikt som huvudpersonen försöker lösa.

Hur börjar filmen ni såg? Vilka personer presenteras i filmens inledning? Hur beskrivs miljön i början av filmen?

MITTPUNKTEN

I mitten av berättelsen framskrider filmen mot händelsernas höjdpunkt, där det sker något överraskande.

Vad tycker du var händelsernas höjdpunkt i filmen? Vilka överraskande saker händer i filmen?

SLUTET

Huvudpersonens problem löser sig och berättelsen tar slut. Det goda övervinner det onda.

Vad kan ni berätta om filmens slutresultat? Löste man problemet som presenterades i början? Får det onda vad det förtjänar till sist?

Med hjälp av lappar, lägg fram handlingens olika delar: början, mittpunkten och slutet. Berätta med lapparna vad som händer i början av filmen. Vad händer i mitten eller slutet av filmen?

Titta på någon av exempelfilmerna i sin helhet och skissa upp berättelsens struktur.
Hur komprimerar anslaget de kommande händelserna och stämningarna i filmen?

  • Vilka slags motgångar ställs huvudpersonerna inför i filmen ni tittade på?
  • Vilka sätt att uppnå sina mål hittar de?
  • Räkna upp några konflikter som huvudpersonen ställs inför.
  • Vilka slags vändpunkter fanns det i filmen?
  • På vilket sätt för de berättelsen framåt?
  • Hade filmen ni tittade på en öppen eller sluten upplösning?

Fundera på en filmserie ni känner till (Harry Potter, Pirates of the Caribbean, Sagan om ringen).

  • Dra er till minnes hurdant slut de hade och jämför dem med filmen ni nu har sett.
  • På vilka sätt distanseras tittaren från berättelsen?

Bekanta er med strukturen hos berättelsens dramaturgiska modell i Skolbios läromedel Niko – på väg mot stjärnorna (2008).

Hur tittar man på film i skolan?

På Skolbios webbplats finns anvisningar om hur man kan titta på film i skolan.
Information om skolföreställningar hittar du på till exempel KAVI:s eller Ihmefilmis webbplats.