Hur berättar film?

Filmer berättar fängslande historier, som förmedlas till oss med hjälp av rörliga bilder och ljud. Sättet att ordna dessa bilder och ljud kallas filmberättande, och vi ska härnäst sätta oss in i grunderna för detta.


Med bildutsnitt avses hur bilden är beskuren. Bildutsnittet används för att betona olika saker. I allmänhet används följande skala, som består av åtta steg: extrem närbild, närbild, halvnärbild, halvbild, liggande halvbild, helbild, liggande helbild, översiktsbild.

Variationerna i bildutsnitt styr vår uppmärksamhet, framhäver saker och ger berättandet liv. Med en närbild lyfter man till exempel fram en persons ansiktsuttryck, vilket hjälper tittaren att leva sig in i personens upplevelser. Med en översiktsbild presenterar man i sin tur händelseplatsen för en scen. Se exempelbilderna nedan.

Extrem närbild (ur Aito Mäkinens film Nära faran, 1965)
Närbild på Elina Pohjanpää (Mysteriet Rygseck, 1960)
Översiktsbild (Mysteriet Rygseck, 1960)

Titta på filmklippet (Iris)

  • Vilka bildutsnitt har använts i anslaget i Iris?
  • Kan du till exempel hitta en närbild, en halvbild, en helbild och en översiktsbild?
  • Vilka slags tankar väcker till exempel närbilden i början hos dig?
    Fundera på hur scenen skulle se ut om den hade filmats med endast ett bildutsnitt, till exempel helbild.