Karaktärer

Skådespelarna ger karaktärerna i filmen en yttre gestalt. Därför är det viktigt att välja precis rätt skådespelare till en viss roll. Skådespelarens utseende och gestalt skapar även förväntningar på hurdan rollfiguren kommer att vara under filmens gång. Många har en stark uppfattning om hur till exempel en skurk ser ut, och filmmakarna leker ofta med dessa förväntningar.

Har du läst böckerna om Risto Rappare? Hur motsvarar Risto i filmen din föreställning om Risto i boken? Har du läst böckerna om Ella? Hur motsvarar Ella i filmen Ella ja kaverit din föreställning om huvudpersonen i boken?

Titta på filmklippet (Träskalle och Stumpen kedjekrockar)

  • Hurdan är Justiina i filmerna om Kalle Träskalle och Stumpen?
  • Jämför klippen och fundera på med vilka metoder karaktären Justiina har byggts upp i filmserien om Kalle Träskalle. Hurdan karaktär är Justiina och på vilka sätt skapas intrycket? Vad är det som ger upphov till komiken hos Justiina?
  • Bekanta er med Siiri Angerkoski, som ligger bakom Justiina. I hur stor utsträckning tror ni att hon har påverkat rollfigurens karaktär? Sök även efter mer information om Kalle Träskalle och Stumpen, dvs. skådespelarna Esa Pakarinen och Masa Niemi.

Titta på filmklippet (Kalle Träskalle och Stumpen som parktanter)

Regi Armand Lohikoski (1955)

Titta på filmklippet (Kalle Träskalle och Stumpen som parktanter)