Ljudvärld

Förutom musiken spelar även filmens övriga ljudvärld en viktig roll i filmberättandet, eftersom bakgrundsljud också ger upphov till intryck och skapar förväntningar. Ofta för dock bilden oss med sig, så att vi inte fäster uppmärksamhet vid filmens ljud. Talet, replikerna som skådespelarna säger, för filmens intrig vidare och upplyser tittaren om relationerna mellan personerna. Karaktärernas röstbehandling kan också användas för att skapa och stärka föreställningar.

Med ljuden kan man eftersträva ett verkligt intryck, men å andra sidan kan till exempel egendomliga och överdrivna ljud vara en del av filmens egen stil, som i filmen Risto Rappare. Regissören Mari Rantasila har berättat att hon ville att filmen skulle ha en serieaktig ljudvärld.

Titta på filmklippet (Risto Rappare)

  • Hurdan är en serieaktig ljudvärld? Hur låter den i filmen?
  • Rita en serie på tre–fyra rutor utifrån filmklippet. Märk ut ljuden i den på det sätt som är typiskt för serier.
  • Fundera på hur ljuden inverkar på till exempel uppkomsten av ett komiskt intryck.

Titta på filmklippet (Pelikanmannen)

  • Vilka slags ljudeffekter har använts i scenen? Vilka slags föreställningar ger de upphov till?
  • Hur skiljer sig den här scenen från det filmklipp ur Pelikanmannen som presenterades under punkten Bildvinklar?
  • Vilka händelser som är viktiga för berättelsen har ägt rum mellan dessa klipp? Och hur framkommer det i berättandet i scenerna?

Titta på filmklippet (Vi sångargrabbar)

Regi Ossi Elstelä (1951)

Ibland skapar motsägelsefulla ljud komiska situationer i en film. Titta på klippet ovan och fundera på andra situationer där ljudet står i konflikt med bilden.

  • Är konflikten mellan dessa alltid rolig?
  • I vilka fall skulle den kunna vara skrämmande?

Övningar

  1. Försök att skapa er egen ljudvärld! Välj en av följande platser och planera ett ljudlandskap.

Stadens centrum

Havsstrand

Skog

Börja med att lista alla ljud som kan finnas på den plats ni valt. Fundera på hur man kunde skapa dessa ljud. Var och en i gruppen får i uppdrag att skapa ett ljud. Planera ljudens längd och tidsättning och presentera era ljud för de andra i gruppen.

  1. Dela in er i grupper på fyra personer och välj ett filmklipp från Filmstigen. Titta på klippet utan ljud och fundera på vilka ljud som skulle passa in. Försök sedan skapa en ljudvärld i till filmklippet. Ni kan använda olika föremål osv. Ge fantasin fria tyglar!