Musik

Filmupplevelsen uppstår genom samverkan mellan ljud och bild. Även om en film berättar sin historia med hjälp av bildspråk spelar ljudet en särskild roll i filmen. Ljudvärlden i en film består förutom av musik även av tal och ljudeffekter.

Musiken spelar en central roll när det gäller att skapa stämning i filmer. Med hjälp av den kan man till och med kraftigt påverka tittarens känslor och exempelvis identifieringen med personerna.

Med hjälp av musik och ljud skapar man ibland effektivt spänning eller till och med skräck i situationer där det inte annars finns någon känsla av hot. Ibland kan även tystnad göra en scen skrämmande. Å andra sidan kan komiska ljud lätta upp spänningen.

Titta på filmklippet (Iris)

Åldersgränsen för det här filmklippet ur Iris är F7.

Iris har åldersgränsen F7, eftersom filmen innehåller några scener som är ganska spännande.
Iris mardröm är en av dem.
Titta först på scenen med Iris mardröm med ljud och sedan utan ljud.

  • Fundera på hur stämningen förändras – eller förändras den över huvud taget?
  • På vilka olika sätt ökar man känslan av rädsla i scenen?

Titta på filmklippet (Pelikanmannen)

Beskriv musiken som används i scenen.

  • Vilken uppgift har den i det aktuella klippet och vad berättar den för tittaren?
  • Återspeglar musiken på något sätt karaktären, handlingarna eller känslorna hos personerna i scenen? Hur?