Musikuppgift Sången från gränden

Musiken påverkar effektivt bilden, och ibland förstärker den bildernas kraft och får även en dålig film att verka bra. Ibland kan den ge bilden en mening som inte finns i den. Jämför följande klipp.
Klippet består av en scen ur Sången från gränden, som regisserats av Edvin Laine. Det första klippet innehåller filmens ursprungliga ljud och musik, medan annan musik har lagts till i de följande två klippen.

Hur skulle du karakterisera musiken i de olika klippen? Hur förändras stämningen i filmen till följd av de olika typerna av musik – eller förändras den över huvud taget? Hurdan musik skulle du själv lägga till i den aktuella scenen? Fundera även på om något av musikvalen passar som musik för en viss genre.

Titta på filmklippet (Sången från gränden, original)

Regi Edvin Laine (1948)

Titta på filmklippet (Sången från gränden, version 1)

Titta på filmklippet (Sången från gränden, version 2)