Scenografi och inspelningsplatser

Miljön där filmen utspelar sig säger redan i inledningen mycket om tidpunkten och platsen för handlingen i filmen samt filmkaraktärerna. Handlingsmiljön i filmens värld skapas med scenografi. Ibland bygger man upp scenografin i en studio och ibland kan filmen spelas in i riktiga miljöer. Vanligtvis består händelseplatserna i filmer av en kombination av dessa. Inspelningsplatserna för en film blir lätt ett riktigt lapptäcke, som dock bildar en enhetlig helhet, en filmvärld, på vita duken. Verkliga inspelningsplatser kan användas för att visa en helt annan plats. Till exempel finns det färgglada hemkvarteret i filmen Risto Rappare på riktigt; filmen har spelats in i Herrgårdsforsen i Vanda. Inomhusutrymmena iscensattes av praktiska skäl i en studio som byggts upp i en lagerhall i Dickursby. En lämplig trappuppgång för inspelningarna hittades i Gruvsta i Vanda och Ristos balkong i Herrgårdsforsen. Filmvärlden har planerats in i minsta detalj. Färgerna, de lustiga föremålen och möblerna finns med för att skapa en festlig stämning. Platsen och landskapet där filmen utspelar sig kan även signalera om personernas känslolägen.

Filmens scenograf och rekvisitörer rotade fram intressant rekvisita på återvinningscentraler, och barnteckningar hamnade i hemmiljöerna för att skapa en genuin stämning.

Titta på filmklippet (Risto Rappare)

  • Hur skulle du beskriva scenografin i filmen? Vad gör den till scenografi i en barnfilm?
  • Vilka detaljer lägger du märke till bland rekvisitan i scenen?

Titta på filmklippet (Pelikanmannen)

  • Pelikanmannens äventyr utspelar sig i landskap som känns bekanta, om än en aning egendomliga, åtminstone för Helsingforsbor. Operan har skapats genom att kombinera olika byggnaders in- och utsidor. Känner du igen inspelningsplatserna i klippet? Vilka byggnader är det egentligen fråga om?
  • Fundera även över på vilka grunder inspelningsplatserna väljs. Varför tror du att just dessa platser har valts ut som Operahuset i Pelikanmannen? Vilken roll spelar inspelningsplatserna i allmänhet i filmer?

Scenografiuppgift:

Välj tillsammans en lokal, t.ex. ett rum där ni planerar scenografin. Fundera på vem lokalen kan höra till, t.ex. vem som bor i rummet. Kom ihåg att vad som helst är möjligt i filmen: platsen och personen kan vara helt fantastiska!

Läraren skriver upp den valda personen och lokalen på tavlan. Härnäst säger varje elev en sak eller ett föremål i rummet. Det kan finnas mycket fantasifulla saker i rummet. Läraren listar de nämnda sakerna och föremålen på tavlan.

Slutligen färdigställs planen för scenografin och var och en ritar sin egen uppfattning om lokalen med färgpennor eller färgkritor.