Specialeffekter och tricks

Filmen är ett redskap för att göra det omöjliga möjligt. Filmens magi skapas med olika bildtrick och specialeffekter. Man skapade hisnande illusioner på vita duken redan före datoreffekternas tid.

Titta på filmklippet (Träskalle och Stumpen kedjekrockar)

Genom tidsmanipulering skapas komiska drag som påminner om tidig slapstick-komedi. Fundera på varför det är så roligt. I den här scenen rör sig enbart en del av personerna i bild snabbare. Hur har scenen i fråga genomförts?

Titta på filmklippet (Kalle Träskalle och Stumpen i snömannens spår)

  • Hur många specialeffekter eller trick hittar du i scenen? Vilka?
  • Fundera på hur tricken i klippet har genomförts. På vilka olika sätt har man använt ljud i scenen?
  • Vilka bildvinklar har använts i scenen där Stumpen klättrar upp till Träskallarnas bostad?
  • Hur har användningen av bildvinklar påverkat scenen?
  • Hur har man använt musik i scenen?

Egna trick

Ni kan själva prova på att göra trick med hjälp av följande enkla uppgifter.
Uppgifterna kan genomföras med en vanlig videokamera eller genom att filma med till exempel mobiltelefonen.

1) Hur ryms hela klassen i en låda?
Tricket filmas så att en elev i taget går in i lådan. Kameran startas när någon kliver in i lådan och stängas av medan personen i fråga kliver ut igen. Detta upprepas för varje elev.

2) Försvinnandetrick
(Planera en kort berättelse där en elev försvinner.) Försvinnandetricket filmas enligt samma idé som det förra tricket: filmandet avbryts när eleven går ut ur bilden. Slutresultatet ser ut som om eleven gått upp i rök.

3) Hur klättrar Stumpen upp längs väggen?
Prova att skapa ett trick av motsvarande slag. Vänd kameran i fel riktning, så att det ser ut som om golvet är lodrätt. Intrycket av att klättra uppför en brant vägg förstärks genom skådespel. Ni kan utveckla en spännande historia kring klättringstricket.