Den övre stigen

Den övre stigen stöder kunskaper som beskrivs i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet mångsidigt. Genom Filmstigens åskådliga exempel och uppgifter fördjupas förståelsen för medietexter samt metoderna för audiovisuellt berättande och påverkan. På Filmstigen studeras filmens berättarteknik som baserar sig på ljud och bild med hjälp av många exempel. En mångsidig förståelse av filmens språk stöder också produktionen av eget kreativt medieinnehåll. Att bekanta sig med olika filminnehåll och det audiovisuella kulturarvet på Filmstigen ökar förståelsen för mediekulturen samt stöder elever med att skapa och fundera på sin egen medierelation.

Alfred Hitchcock, som regisserade många rysare, konstaterade en gång att film är som livet, fast med de tråkiga bitarna utelämnade. En ganska grov generalisering, men den innehåller en viktig insikt: filmmakare väljer ut element ur det verkliga livet i syfte att ge upphov till skratt, spänning, medkänsla eller insikter om livet. Det är intressant att sätta sig in i de metoder som används för att få oss att uppleva stora känslor och tillägna oss vissa uppfattningar om världen. I bästa fall kan vi utvidga vår kunskap med hjälp av filmer, lära oss att se på världen, livet, mänskliga relationer och till och med oss själva och våra egna möjligheter på ett mycket rikare sätt än när vi endast utgår från vardagliga händelser.

Filmregissören Matti Kassila har uppskattat att största delen av filmmakandet består av att skriva manuskript. Beståndsdelar ur levande livet eller välkända berättelser bearbetas i manuskriptfasen till en helhet. Med hjälp av dramatiska metoder försöker man väcka åskådarens intresse, upprätthålla det genom intrigens olika vändningar, väcka känslor och leda berättelsen till ett effektfullt slut. Filmskaparna bearbetar manuskriptet från papper till vita duken och tillför samtidigt sina egna erfarenheter och uppfattningar om världen. I bästa fall skapas en film med smak av livet, som berör på djupet.

I den del som är avsedd för högstadier och läroanstalter på andra stadiet granskas den berättarteknik som bygger på filmens bild och ljud.