Analysuppgift i anknytning till Mysteriet Rygseck

Bakgrundsinformation

Mysteriet Rygseck (F7) är ursprungligen en detektivroman av Mika Waltari. Romanen gavs ut år 1940. Matti Kassila regisserade en film med samma namn utifrån romanen år 1960. Filmen har varit en favorit för finländska åskådare i flera årtionden. År 2012 utsåg filmkritiker den till ”Alla tiders inhemska film”. Läs mer om filmen, upphovsmännen och bakgrunden till filmen på Elonet.

I det här avsnittet koncentrerar vi oss på att analysera Mysteriet Rygseck. Uppgiften är avsedd för personer som har sett hela filmen (titta på filmen här). För att friska upp minnet tittar vi på korta filmklipp ur exempelfilmen.

Avsluta analysuppgiften med att gå igenom följande frågor:

Vilka knep inom filmberättandet använder regissören Matti Kassila för att skapa spänning och känslan av skräck? Fundera på hur handlingen i filmen berättas genom återblickar. Hur mycket rör man sig egentligen i realtid i filmen? Verkar strukturen med olika tidsplan krånglig och i så fall varför/varför inte?

Inledande scen (fram till tagningen från Senatstorget)

På vilka sätt används bild och ljud för att sätta tittaren in i stämningen?
Vilka förväntningar ger den inledande scenen upphov till?
Hurdan uppfattning får man om de olika personerna?

Vår hjälte stiger in i bilden (fram tills han stiger in i Rygsecks hus)

Hurdana är männen som syns i scenen och hur ser relationen ut mellan dem?
Hur styr man tittarens inställning till de olika personerna?
Hur ter sig de åsikter om Bruno Rygseck och hans död som framförs i sekvensen?
Vilka detaljer vars betydelse inte omedelbart framgick lade du märke till?
Ge akt på sådana omständigheter i hela filmen.

Poliserna anländer till Rygsecks hus (det första förhöret fram till telefonsamtalet)

Hur lyfter man fram de olika personernas inställning till varandra?
– poliserna och husfolket
– husfolkets inställning till varandra
– polisernas inställning till varandra
Hur påverkas bilden man får av personerna av deras inställning till varandra?
Hur ser den tidsmässiga strukturen i sekvensen ut?

Poliserna inleder utredningen (fram tills poliserna lämnar huset för första gången)

Hur upprätthålls känslan av mystik?
Vilka slags uppfattningar och misstankar kan uppstå om olika personer?
Hur skapas intrycket av de olika polisernas skicklighet?
Hur påverkar allt detta utvecklingen av stämningen i filmen?
På vilket sätt bygger intrigen, stämningen och humorn på de olika personernas begränsade kunskap?
Hur påverkar musikanvändningen stämningen och uppfattningen man får om personerna?

Nya infallsvinklar framträder (efter förflyttningen till restaurangen)

Vilka överraskande omständigheter kommer fram i den här sekvensen?
Hur hänger katten ihop med utvecklingen av berättelsen, filmens tema och stämningarna?
Vilka funktioner har Batler i intrigen?
Från vilka saker känner man igen en återblick? Vilka metoder används för att visa den berättande personens perspektiv?

Utredningen är officiellt nedlagd

Vilka intryck ger sekvensen upphov till?
Vilken betydelse har sekvensen för intrigen?
Hur upprätthålls känslan av mystik – samtidigt som allt fler saker avslöjas?
Vilken uppgift har Kokkis musiknummer i filmen som helhet?
Hur har ankomsten till polisstationen skildrats?
Hur påverkar händelserna i sekvensen relationerna mellan poliserna?

Utredningen inleds (officiellt) igen

Hur skildras Alli Rygsecks död?
Hur upprätthåller man intrycket av de olika polisernas skicklighet?
Vilket slags intryck får man av Airi Rykämö?
Vilket slags intryck får man av ingenjör Vaara och hans intentioner?
Vilket slags intryck får man av gamla Amalia Rygseck och hennes intentioner?

Allt fler nya infallsvinklar (fram till Batlers försvinnande)

Vad försöker direktör Gunnar Rygseck uppnå när han redogör för  sin uppfattning om Bruno för Palmu?
Hur fungerar dynamiken mellan Gunnar Rygseck och Palmu?
Av vilket skäl varierar den uppfattning som förmedlas till tittaren om ingenjör Vaaras skuld?
Vad skulle meddelandet om Batlers försvinnande kunna betyda?

Palmus – och de övrigas – intriger

Vad vill Palmu uppnå när han skickar sin medhjälpare Toivo för att sända bud?
Vad är det egentligen som är på gång?
Varför blir Palmu nervös när han hör att Toivo inte träffade fröken Vanne?
Vad är det som får fröken Vanne att vara på sin vakt?

Upplösning

Hur åstadkommer man en dramatisk slutklimax?
Hur ter sig Palmus redogörelse för händelseförloppet?
Fick alla mystiska intrigvändningar i filmen en förklaring i slutet?
Hur skapas upplösningen?