Filmens anslag och exposition

Den som tittar på en film har oftast någon sorts förhandsuppfattning om filmen, även om själva berättelsen inte ens har börjat. Filmens namn, uppgifterna i början om vem som har skapat den, musiken och ljudvärlden ökar förväntningarna och skapar stämning. Förväntningarna påverkas även av kunskapen om filmens genre, dvs. om det är fråga om en komedi, en actionfilm eller fantasy.

Inledningen till den egentliga berättelsen har stor inverkan på vår inställning till allt vi kommer att se och höra. Stilen och berättartekniken gör att vi ställer oss in på att följa berättelsen på rätt sätt. Särskilt viktig är expositionen, dvs. hur vi får bekanta oss med personerna i berättelsen och deras livssituationer. Samtidigt presenteras de platser och miljöer där personerna i filmen verkar.

Expositionen kan vara koncentrerad eller splittrad. I en koncentrerad exposition ges den väsentliga informationen koncist och tillförlitligt genast i början av filmen, i anslagsfasen. Anslaget kan alltså fungera som en prolog och kort och koncist informera om hur händelser för länge sedan skapar en grund för berättelsen. Ibland fungerar anslaget på samma sätt som ett mysterium, och man undrar – vad är det egentligen frågan om i den här berättelsen?

En splittrad exposition innebär att den viktiga informationen om personerna strös ut under handlingens gång i filmen. På så sätt blir bilden av personerna bit för bit mångsidigare. Det kan även hända att överraskande omständigheter avslöjas, så att man ser relationerna mellan personerna i ett helt nytt ljus. Huruvida expositionen är splittrad eller koncentrerad beror till stor del på vilken genre filmen tillhör.

Titta på filmklippet (Gabriel, kom tillbaka)

Valentin Vaala: Gabriel, tule takaisin (1951)

Valentin Vaala: Gabriel, kom tillbaka (1951)
Regi Valentin Vaala, i huvudrollerna Tarmo Manni, Emma Väänänen (på bilden), Ansa Ikonen. Läs mer på Elonet.

Titta på filmklippet (Kalle Träskalles pensionat)

Armand Lohikoski: Kalle Träskalles pensionat (1953)
  • Hur presenteras huvudpersonerna i de här anslagen?
  • Vad kan man förvänta sig efter den här typen av anslag?
  • Fundera på inom vilka genrer man vanligtvis använder centraliserad exposition och inom vilka man i sin tur använder splittrad exposition. Hurdana anslag har du sett i olika filmer – hur presenteras personerna och händelseplatserna i dem? Hur har de lockat dig att titta på filmen? Hur skiljer de sig åt i till exempel en komedi eller thriller, ett romantiskt drama eller en actionfilm? Vad tror du skillnaderna beror på?

Uppgift:

Hurdan film skulle du vilja göra? Planera en inledning till din egen film.