Karaktärer

Karaktärerna i en film bygger framför allt på skådespelarnas yttre. Skådespelarna väljs ut för att de motsvarar en viss typ. Ibland har en film redan från början utvecklats utifrån vissa skådespelare. En skådespelare skapar förväntningar enbart genom sitt yttre och ofta även genom sin stjärnstatus. Handlingen i filmen framskrider utifrån huvudpersonernas agerande, medan de övriga är bipersoner. Ibland kan även en biperson vara en mångsidig gestalt.

Man kan öka spänningen i berättelsen genom att sätta personer mot varandra. Genom motsättningarna förstärker man ofta intrycket av att en person är överlägset god och skicklig – eller tvärtom. Komiska bipersoner framhäver i sin tur huvudpersonens trovärdighet och förträfflighet.

Suget i berättelsen bygger i stor utsträckning på att tittarna känner stark sympati eller antipati för olika personer: vi står på de trevliga personernas sida mot de otrevliga eller motbjudande personerna. Dessa känslor kan delvis bero på att vi känner igen något hos oss själva i personerna eller deras situation. Tack vare detta kan vi i viss mån identifiera oss med dem och deras strävanden. Tittaren kan åtminstone för ett ögonblick även identifiera sig med en skurk som i rena desperationen strävar efter sitt mål.

Titta på filmklippet (Vagabond-valsen)

Toivo Särkkä: Vagabond-valsen (1941)

Skådespelarna i scenen är Tauno Palo och Ansa Ikonen.

Titta på filmklippet (Hilmadagen)

Matti Kassila: Hilmadagen (1954)

På bilden Matti Ranin.

Titta på filmklippet (Hilmadagen)

Edvin Laine som brandmästare.

Vilka slags personer förekommer i klippen?

Hur vet vi att personerna i filmklippet ur Vagabond-valsen är huvudpersoner i filmen och att scenen är mycket betydelsefull för filmen? Hur skildras den unga domarens första möte med människorna på den lilla orten i det första klippet ur Hilmadagen? På vilket sätt skapas komik i det andra klippet ur Hilmadagen? Hurdan bild av personerna får man utifrån scenen?