Ljussättning

Ljussättningen spelar en central roll i filmberättandet och stämningsskapandet. Vid studioinspelningar kan ljussättningsarrangemangen vara mycket komplicerade, eftersom man diskret kan lyfta fram även små detaljer genom att rikta separat ljus mot dem. När man filmar utanför studion är idealet ofta att använda det faktiska ljuset på platsen, men man tvingas i många fall att komplettera det en aning för att åstadkomma de önskade intrycken. I Mysteriet Rygseck används ljussättningen effektivt för att åstadkomma olika stämningar. Man kan till exempel använda sparsamt ljus och riktat ljus för att skapa spänning och skräck. Barnfilmer och komedier är i sin tur mycket ljusa.

Titta på följande filmklipp.

Hur påverkar ljussättningen stämningen i filmklippen och intrycket av dem? Scenerna är tagna från början av filmerna. Vilken typ av film kan man förvänta sig utifrån ljussättningen i den inledande scenen?

Titta på filmklippet (Mysteriet Rygseck)

Matti Kassila: Mysteriet Rygseck (1960)

Titta på filmklippet (Nära faran)

Aarne Tarkas: Orrleken (1963)

Titta på filmklippet (Orrleken)

Aarne Tarkas: Teerenpeliä (1963)

På bilden Brita Koivunen och Pirkko Mannola.