Musik och ljudvärld

Musiken och ljudvärlden spelar en central roll när det gäller att skapa stämningen i en film. En viss mängd bakgrundsljud behövs bara för att skapa ett trovärdigt verklighetsintryck. Genom att överdriva eller förvränga ljud kan man även skapa en underlig stämning. Ljudkällan kan antingen synas i bild eller finnas utanför bilden.

Personernas röst skapar också vissa uppfattningar och sinnesbilder. Här iakttar man i hög grad kulturella uppfattningar om vilken typ av röst som förknippas med ett kön, en sexuell läggning, en viss ålder, en socialklass, ett hälsotillstånd, en viss karaktär osv. Ibland leker man på bekostnad av dessa stereotyper.

Titta på filmklippet (Vi sångargrabbar)

Ossi Elstelä: Vi sångargrabbar (1951)

Skådespelarna i klippet är Henry Theel och Siiri Angerkoski.

Titta på filmklippet (Grabbarna)

Mikko Niskanen: Grabbarna (1962)

Skådespelarna i klippet är Vesa-Matti Loiri (på bilden), Liisa Nevalainen och Kauko Helovirta.

Vilka slags ljud eller vilken typ av musik har man använt i filmklippen? Hur fungerar de, vilka slags stämningar ger de upphov till?

Hur fungerar de mänskliga rösterna och musiken ihop i klippet ur filmen Grabbarna? Hur har ljuden använts vid klippningen från en scen till en annan?