Musikuppgift En rik flicka

Musiken, ljuden och å andra sidan även tystnaden påverkar effektivt stämningen i en film. Ibland förstärker musiken bildens kraft och får även en dålig film att verka bra. Ibland kan den ge bilden en betydelse som inte finns i den. Jämför följande filmklipp.

Klippet är en scen ur filmen En rik flicka (1939), som har regisserats av Valentin Vaala. Huvudrollen spelas av Sirkka Sari. Det första klippet innehåller filmens ursprungliga ljud och musik, medan annan musik har lagts till i de följande två klippen.

Hur skulle du karakterisera musiken i de olika klippen? Hur förändras känslan i filmen till följd av de olika typerna av musik – eller förändras den över huvud taget? Hurdan musik skulle du själv lägga till i den aktuella scenen?

Inom vilken genre skulle du placera filmen utifrån musiken i klippet? Fundera tillsammans på skillnaderna mellan musiken och ljudvärldarna i olika genrer.

(En rik flicka, original)

(En rik flicka, version 1)

(En rik flicka, version 2)