Specialeffekter och trick

Filmen är ett redskap för att göra det omöjliga möjligt. Filmens magi skapas med olika bildtrick och specialeffekter. En del av filmtricken utförs redan i inspelningssituationen (miniatyrmodeller, bakgrundsprojiceringar, bakgrundsmålningar etc.), medan en del utförs i ett laboratorium (t.ex dubbelexponeringar). Numera skapas tricken och effekterna ofta med hjälp av en dator. Nedan finns tre filmklipp, där olika metoder för trickfilmer har använts. Titta på klippen och försök fundera på hur de har utförts. Nedtill på sidan finns information om hur tricken har genomförts.

Titta på filmklippet (Sockenskomakarne)

Erkki Karu: Sockenskomakarne (1923)

Titta på filmklippet (Kalle Träskalle och Stumpen i snömannens spår)

Titta på filmklippet (Flickan från månbron)

Matti Kassila: Flickan från månbron (1953)

Sockenskomakarne

Bildens svingande i sidled har åstadkommits helt enkelt genom att kameran har gungats runt den längsgående axeln. Den roterande rörelsen som filmats uppifrån genomfördes genom att fotografen och kameran hissades upp i en stor trälåda med hjälp av ett rep runt en trädgren. Sedan tvinnades repet runt tills den spändes och släpptes när inspelningen började. Tricket var mycket krävande, eftersom kamerorna under stumfilmsperioden var handdrivna, dvs. fotografen måste veva fram filmen jämnt med hjälp av en vev under inspelningen.

Kalle Träskalle och Stumpen i snömannens spår

Höghusets vägg är en kuliss som byggdes vågrätt i studion, och i bakgrunden finns en himmelsfond. Stumpen alltså ”klättrar” längs stuprännan genom att krypa på golvet i studion, och kameran filmar hans klättrande i vågrätt läge.

Flickan från månbron

I inspelningssituationen täcktes halva bilden turvis med en svart mask, dvs. man exponerade först den ena och sedan den andra halvan av samma bildnegativ. Först filmades Joel Rinne, medan Ansa Ikonen samtidigt sa sina repliker i inspelningsstudion. Därefter filmades Ikonen, som fick höra Rinnes repliker på band. På så sätt fick man med båda skådespelarna på samma dubbelexponerade bild under samtalet, och scenerna fick karaktären av ett riktigt telefonsamtal.