Stil

Filmens stil skapar stämning och styr vår uppmärksamhet så att vi fäster den vid omständigheter som är centrala med tanke på berättelsen eller tematiken. Stilen består av den systematiska användningen av filmteknik:

  • variationerna i bildutsnitt
  • kamerarörelserna
  • tagningarnas längd
  • klipprytmen
  • ljussättningen
  • ljudvärlden
  • scenografin, kostymeringen och sminkningen

Stilen anknyter ofta till genren. Stilen spelar en viktig roll redan när det gäller att ge en första intryck och väcka förväntningar hos åskådaren. Stilen hos en enskild film är vanligtvis ganska enhetlig, men ibland kan variationer i stilgreppen få fantastiska effekter.

Titta på filmklippet (Loviisa)

Loviisa – unga värdinnan på Niskavuori (1946)

Valentin Vaala: Loviisa – unga värdinnan på Niskavuori (1946)
I huvudrollerna Emma Väänänen, Kirsti Hurme (på bilden) och Tauno Palo (på bilden).

Titta på filmklippet (Nära faran)

Aito Mäkinen: Nära faran (1965)

Titta på filmklippet (Den stulna döden)

Nyrki Tapiovaara: Den stulna döden (1938)

Titta på klippen (En kotte under ryggen (1966)

Mikko Niskanen: En kotte under ryggen (1966)

På bilden Pekka Autiovuori och Eero Melasniemi, i de övriga huvudrollerna Kristiina Halkola och Kirsti Wallasvaara.

Jämför filmklippen. Kan du identifiera stilskapande element i dem? Vilka? Hur tycker du att de fungerar?

På vilket sätt påverkar till exempel musiken, ljudeffekterna, ljussättningen, klippningen och kamerarörelsen intrycket av scenerna? Vilka slags förväntningar ger stilgreppen i filmklippen upphov till i fråga om resten av filmen och filmens genre?

Uppgift:

Planera en egen scen på samma sätt.  Fundera först på vilken genre den film du uppfann representerar. Planera en kort scen där du väljer olika stilistiska element beroende på vilket intryck du vill göra. Om ni vill, kan ni också spela in scenen. Ni kan också fortsätta med de idéer och planer ni hade för filmens inledning.