Vad berättandet avslöjar

Filmberättandet reglerar vem som vet vad i vilket skede. Vad vet varje person i berättelsen om det som pågår? Hur förhåller sig en persons kunskap till de andras kunskap? Om åskådaren vet mindre än några av personerna i berättelsen kommer han eller hon att bli överraskad. Om tittaren däremot vet mer än en person i filmen – till exempel att det finns en bomb under stolen – spänner han eller hon sig i stället för personen som är omedveten om faran.

Titta på filmklippet (Mannen från Sysmä)

Valentin Vaala: Mannen från Sysmä (1938)

Den som tittar på Mannen från Sysmä vet att ”pojken” som förekommer i scenen är en kvinna (Sirkka Sari), även om Arvid (Olavi Reimas), som har tillbringat sin ungdom i krig, inte vet det. Hur inverkar denna kunskap på tonen i scenen och på hur huvudpersonerna ter sig i tittarens ögon?

Titta på filmklippet (Vi kommer med våren)

Armand Lohikoski; Vi kommer med våren (1953)

Olli (Tapio Rautavaara) i filmen Vi kommer med våren har uppträtt som timmerkarl, men i den här slutscenen avslöjas han som ingenjör för både tittaren och de övriga personerna i filmen. Hur påverkar detta avslöjande relationerna mellan personerna i filmen? Varför kommer avslöjandet kanske inte som en fullständig överraskning för tittaren?

Fundera på i vilka slags filmer och situationer tittaren vet a) mer än, b) lika mycket som, c) mindre än några av de centrala personerna. Filmer slutar ofta med att frågorna som har väckts i filmen besvaras och mysterierna får en lösning.  Ibland förblir frågor olösta i en film. Tittaren känner att den som berättar historien i filmen inte heller vet allt om faserna i berättelsen. Med ett öppet slut bäddar man ofta även för framtida fortsättningar på filmen.

Fundera på någon filmserie ni känner till (Harry Potter, Pirates of the Caribbean, Sagan om ringen). Dra er till minnes hur slutet såg ut i de enskilda filmerna i serien. Tänk sedan efter hur hela serien avslutades. Av vad kan man bedöma sannolikheten att det kommer fler delar framöver? Hur kan man veta att en filmserie faktiskt är slut?