Film och marknadsföring

Film är konst, men även underhållning och industri. För att producera en film behövs pengar, vilket gör marknadsföringen och finansieringen av filmer en central del av filmskapandet och filmkulturen.
HÄR kan du läsa mer om filmbolag, filmstudion och producenter.

Filmer som kan karakteriseras som mainstream kan även ses som säljbara produkter. Till den kommersiella filmkulturen hör bland annat skapandet av produktfamiljer kring en film och filmens mångmedialitet.

Fundera på filmer och deras kommersiella sida.
Är inriktning på vinst och kommersialitet i strid med de konstnärliga aspekterna av filmskapandet?

Kanske en av de mest märkbara aktörerna för att skapa ett varumärke är Disney, vars figurer och
karaktärer är en del av många barns liv och lekar. Produkter kring filmerna tillverkas givetvis även
hos andra än Disney, för produkter relaterade till en filmproduktion är väsentliga för finansieringen
av en film, speciellt med tanke på barnfilmer. Mainstreamfilmer skapade för stora summor kan i många fall
vara en del av en större produktfamilj, som har byggts upp exempelvis runt ett spel, och inte en
film.

Försäljningen av filmer inriktade till barn och unga ökas ofta genom att sälja kringprodukter
relaterade till en film. Kan du tänka på några sådana filmexempel?

Filmer kan innehålla marknadsföring ofta genom produktplacering. Med produktplacering menas
placering av till exempel saker, service och varumärken inom en film eller andra medieprodukter.
Om en film, oftast en amerikansk sådan, innehåller ett varumärke, kan man vara ganska säker på att
man har betalat en bra summa för produktens synlighet. Produktplacering kan vara både visuellt och
retoriskt, och man strävar efter att öka försäljningen och synligheten för produkten i fråga. Exempel
på produktplacering är till exempel när filmens hjälte använder tydligt ett visst varumärke, när man
kan se olika logotyper på skärmen eller kommersiella varumärken är medvetet placerade ut i
filmens värld.

Källa: Elokuvakasvatuksen opas, översättning av Anni Lappalainen