Elina – Som om jag inte fanns

Tornedalen på 1950-talet. Den tioåriga Elina som förlorat sin far blir en nagel i ögat på sin stränga lärarinna i skolan. Lärarinnan, som värnar om det svenska språket och håller sträng ordning, straffar en pojke som bryter reglerna genom att tala finska i skolan. Elina får också sin del av straffet för att hon försvarar pojken. När Elina vägrar att följa lärarinnans krav börjar lärarinnan behandla henne som om hon var osynlig.  Elina tar sin sorg till myren där hon känner sin fars närvaro och känner sig trygg.

Beställ lösenordet för att se filmen.

Efter filmen:

  • Vad har Elina för relation till andra vuxna i filmen? Har hon några trygga relationer?
  • Vad står myren i filmen för?
  • Vad betyder modersmålet för människan? Vilka skador kan uppstå om man är förbjuden att tala sitt modersmål?
  • Hur lär sig Elina att acceptera sin fars död?
  • Hur beskriver man sorg i filmen? Filmen regisserad av Klaus Härö är den första finländska film som vunnit sektionen Generation av Berlins filmfestival, dvs. Berlinales Kristallbjörn.
  • Sök information om andra finländska filmer som har funnits i programmet för Berlinale eller Cannes filmfestivaler. Du kan söka information bl.a. på Finlands filmstiftelses webbplats eller i den inhemska Elonet.fi-filmdatabasen.
  • Varför är det viktigt att filmskaparna och produktionsbolagen syns på internationella filmfester?

Skolbios läromedel är riktade till klasserna 4.-9.