Experimentell film och videokonst

Med experimentell film menas all rörlig bild som produceras eller visas på ett sätt som avviker sig från de konventioner och traditioner vi är vana med. Experimentell film är inte nödvändigtvis kopplat med berättartekniker, metoder eller sätt som vi känner till (som dokumentärer, drama, kortfilmer), utan strävar i första hand att frågesätta och skapa nytt. Dessutom är experimentella filmer oftast icke-kommersiella.

Experimentella filmer och videokonstverk är oftast producerade av en enskild aktör eller en liten grupp, men såklart producerar även större produktionsgrupper med större budget experimentella verk. Genom digitaliserade produktionsmöjligheter och nätdistribution utvidgas det audiovisuella fältet konstant, och därför är det inte alltid lätt att skilja mellan film och mediekonst.


Risto-Pekka Blom: Teemapuisto (2015).

I Finland har skapare av experimentella filmer oftast inte genomgått en filmrelaterad utbildning, utan har en bakgrund i andra visuella konstformer. Inom experimentell film kopplas videokonst främst ihop med modern konst istället för filmkonst. Videokonst är en form av experimentell film som uppstod då videoapparater kom ut på marknaden under 1960-talet.

Idag är videokonst en del av mediekonst, där olika medier och kommunikationsmedel har en central roll. Mediekonst utvecklas och förändras i takt med teknologin och speglar sin egen omgivning och kritiserar medielanskapet och dess fenomen.

I experimentell film och videokonst förenas traditioner och praxis från både film- och konstfältet. Därför visas filmerna oftast på konstgallerior eller i museér, men de kan också finnas i biografer, televisionen, på festivaler, offentliga platser eller på internet. Experimentella filmer och videokonstverk kan även framföras som installationer. Konstverket kan reflekteras på golv, i tak, på föremål eller exempelvis med hjälp av virtual reality-glasögon. Verket kan även kopplas ihop med en föreställning eller kulisser.

Experimentella filmens inverkan kan framkomma i traditionella biografilmer, i musikvideon eller reklam. Många konstnärer som skapar experimentella filmer eller videokonstverk har även producerat s.k. traditionella filmer. Allt fler filmfestivaler inkluderar visningar av medie- och videokonst. I kategorin för max. 30 minuter långa kortfilmer på Tammerfors kortfilmsfestival år 2015 vann den experimentella filmen Teemapuisto av Risto-Pekka Blom. 

Den finska media- och videokonstens främsta organisationer är den år 1987 grundade MUU rf och den 1989 grundade AV-arkki (suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkki) med deras webbtjänst Mediekonst fostrar. Sedan 1989 har AV-arkki gjort banbrytande arbete som distributör av finländsk mediekonst. AV-arkki har gjort det möjligt för konstnärer att presentera sina arbeten även utomlands, och dess verksamhet har bidragit till den finländska mediekonstens internationella framgång. Verksamheten är unik i såväl Finland som de övriga nordiska länderna. AV-arkki är den största inhemska organisationen inom mediekonstbranschen.