Experimentella konstverk och tillhörande uppgifter

Filmstigens sektion om experimentella filmer och videokonst har producerats av A-Arkki, som sedan 1989 har gjort banbrytande arbete som distributör av finländsk mediekonst. Läs mer på AV-arkki och Mediekonst fostrar!

Filmerna här nedan är tillåtna för alla åldrar.

Eino Ruutsalo: Kineettisiä kuvia (1962, kesto 4′56″)

Eino Ruutsalos Kineettisiä kuvia är en film som har skapats genom att rita och skrapa på filmnegativ. Ordet ’kinetisk’ syftar på rörelse. Dessutom har Ruutsalo kombinerat tekniker som måleri, korrotion och maskinskrivning med filmrullar.

 1. Vilken stämning har filmen? Vilka tankar och känslor gav den upphov till? Vad tror du filmen skildrar? Fundera även på Otto Donners musik i verket. Hur påverkar musiken filmens stämning?
 2. Stäng av ljudet i filmen. Sök fram olika musikstycken och se dem med filmen. Fokusera i huvudsak på instrumentala stycken. Förändras stämningen? Hur påverkar den nyvalda musiken filmen? Tänk om filmen hade dialog – hur skulle den låta? Fixa egen dialog till filmen och spela den upp med filmen!

Pasi Sleeping Myllymäki: Forssa-ilmiö (1982, kesto 1′24″)

Pasi Sleeping Myllymäki arbetade på 1970- och 80-talet i huvudsak med smalfilm (film som är smalare än 35 mm). I sina verk strävade Myllymäki att bryta smalfilmens traditionella regler. Myllymäki producerade Maanalainen Kaitaelokuva, som gavs ut som en tidning, som smalfilm och som c-kasett.

 1. Hur har Myllymäki skapat filmens trick, där alla andra personer förutom huvudpersonen går baklängdes? Hittade ni några roliga detaljer i verket?
 2. Gör er egen trickfilm! Genom editering och klippning kan man få ett objekt att försvinna, och i animationer kan man få saker som i verkligheten inte har någon rörelse att flytta på sig. Testa och fundera på fler trick!

Liisa Lounila: Popcorn (2001, kesto 4′24″)

Liisa Lounilas film Popcorn har filmats med flera nålhålskameror. Kamerorna har placerats runt scenen och avfyrats samtidigt. Fotografierna har sedan editerats ihop och den slutliga bilden skapar en känsla av kamerarörelse och folk som frusit på plats.

 1. Vad händer i verket Popcorn? Se noggrannt på filmen och fundera vad personerna har gjort precis innan och efter.
 2. påverkar kameratekniken filmens innehåll?
 3. Bekanta er med kameraoptik genom en egen nålhålskamera eller Camera Obscura. Camera Obscura är en nålhålskamera så stor som ett rum. Rummet skall vara helmörkt och få ljus endast ur en liten springa i fönstret så vyn återkastas på väggen. Du kan lätt hitta anvisningar till nålhålskameror och Camera Obscura på internet!

Timo Wright & Matti Niinimäki: Race Code (2012, dokumentaation kesto 0′59″)

Timo Wrights ja Matti Niinimäkis Race Code är en interaktiv installation. En installation är ett konstverk som kombinerar video eller projicering med objekt eller kulisser. I interaktiva verk kan åskådarna själv påverka konstverket.

Race Code undersöker vårt förhållande med oss själva och den position vi har i samhället. Åskådaren stiger i utställningsrummet där man projicerat tidigare besökares ansiktsbilder på väggen. Programmet The Race Code tar en bild av åskådaren och räknar ut om åskådaren hör till den ”lägre” eller ”högre” ras och placerar bilden bland andra ansiktsbilder. I verkligheten baserar sig kategoriseringen inte på ras, vilket åskådaren inte är medveten om. Konstverket får besökaren att reflektera sin egen position bland andra trots att valet är slumpmässigt.

 1. Se på dokumentären om Race Code. Hur blir verket interaktivt? Hur påverkar besökarens och verkets interaktion upplevelsen? Vilka tankar väcker konstverket hos åskådaren?
 2. Planera en egen interaktiv installation. Fundera på verkets skärmar och interaktiva delar genom att klippa delar ur kartong eller rita en skiss (paper based prototyping). Funderar på publikens reaktioner med er interaktiva installatio. Hur fungerar den? Hade en annan lösning fungerat bättre med tanke på konstverkets innehåll och tema?

Eeva-Mari Haikala: Tableux Vivants (2006, kesto 3′19″)

Eeva-Mari Haikalas konstverk Tableaux Vivants har inspelats på smalfilm som en performans där kvinnan vi ser ställer sig i bilden. Tableau vivant betyder levande bild och är en föreställning som kombinerar teater och målarkonst, där ett verk är iscensatt med levande personer. Skådespelarna fryser på plats och är tysta. Tableau vivant är en form av föreställning som skapades redan innan fotograferingen eller filmen uppfanns. I Haikalas konstverk finns 12 verk som har inspelats på smalfilm, och här ser vi tre av dem.

 1. Se Eeva-Mari Haikalas Tableaux Vivants och observera. Hur skiljer sig levande målningar från fotografier?
 2. Gör er egen Tableau Vivant-film! Använd er av en känd målning, eller kanske en bild i tidningen. Filma även iscensättningen. Var extra noggrann med era miner och positioner. Fotografens uppgift är att styra och placera tavlans personer!