Flottningsfilmer

Flottningsfilmer (tukkilaiselokuva) är filmer om flottning och timmermän. Flottningsfilmer är en av de finländska filmgenrerna som inte har direkt motstycke i andra länder. Flottningsfilmer skildrar inte skogsarbete i allmänhet, utan transport av timmer i vatten från skogar till sågverk. Filmernas narrativ handlar oftast om de konflikter och romanser som uppstår mellan flottare, som rör sig med timmerflottningen, och befolkningen som är bosatt vid älvar och stränder.

Några grundelement i filmer om flottare omfattar exempelvis vyer av flod, stränder och åar, timmermännens hattar, stövlar med högt skaft och flottarnas viktigaste arbetsredskap: flottarhakar. Flottningsfilmer innehåller vanligtvis scener där stockar bildar stora ansamlingar, eller brötar, vilket skall lösas upp och som i verkligheten gjorde flottarnas arbete livsfarligt. Flottningsfilmer behandlar även forsfarande med en stock eller flotta, vilket anspelar på flottarnas mod och skicklighet.

Sången om den eldröda blomman (Laulu tulipunaisesta kukasta, 1938)

Flottargenren behandlar exempelvis konflikter som uppstår mellan natur och kultur och individen och samfundet. Flottarna representerar en typ av otämjd frihet medan bysamhällen som bosatt sig vid åar och stränder är påverkade av regler och etablerade vanor, vilket skapar osämja. Flottningsfilmer har likställts med västernfilmer, då ett bärande tema i västernfilmer är också en spänning mellan obundenhet och civilisation.

Flottargenren blomstrade från 1920-talet till 1950-talet. Under första tiden behandlade filmerna allvarliga och melodramatiska ämnen, men kring 50-talet ingick allt med komiska och nostalgiska inslag. Man insåg att flottningsfilmer skildrade en tid och ett livssätt som småningom gick förlorad.

Ett av tidens mästerverk är Sången om den eldröda blomman, som baserade sig på Johannes Linnankoskis roman. Berättelsen har filmatiserats flera gånger, bland annat av Mauritz Stiller år 1919 och Teuvo Tulio år 1938. Ett annat känt verk är Stockflötarna, som baserar sig på Teuvo Pakkalas musikalpjäs och likväl har filmatiserats åtskilliga gånger.