Komedi

Komedins rötter kan vi finna redan i antikens drama. Komedifilmer har producerats i otroliga mängder över hela världen från de allra första filmerna till idag. Med tanke på komedins långa historia är det svårt att exakt definiera vad komedi är.

En definition av termen tar fasta på komedins möjligheter att överskrida gränser och inte följa normer eller regler. Dock utan några allvarliga konsekvenser, i jämförelse med genrer som tragedi eller drama. De regler som komedin bryter kan vara sociala regler: en person uppför sig oväntat eller opassande, det uppstår missförstånd, män klär sig som kvinnor eller tvärtom. Brytandet av regler kan även vara ett estetiskt val, där filmen leker med filmberättandets konventioner, något vi ofta ser i animationsfilmer.

Isaskar Keturis underbara äventyr (Isaskar Keturin ihmeelliset seikkailut, 1960)

En komedi kan betona det fysiska genom ramlande, fortkörning eller saker som går sönder, men också det verbala via ordlek, dubbelbetydelser, ironi, osv.
Grunden för komedi är humor. Oftast uppstår humor från olika typer av maktsituationer. Om en film handlar om skratta till diktatorer, generaler och andra typer av ledare blir stämningen karnevalistisk och vi utlöser stress och kan känna oss befriade. Komedier kan också handla om att löjliggöra grupper i svaga positioner baserat på stereotypiska karaktärer, vilket kan ofta involvera rasistiska undertoner.

Fundera vad och vem man löjliggör i de komedier du senast såg. Vem skrattar åt vem?

Komedi har otaliga undergenrer som exempelvis slapstick-, crazy-, soldatfarser och romantiska komedier. Dessutom kan komedier kombineras med andra genrer som skräck, västern eller spänning.

Kommer du och tänka på filmer som kombinerar flera genrer?

Läs mer:

”Å andra sidan kan komedi uppmuntra till att skratta åt missgynnade stereotypiska personer i filmen. Då kan tonen vara till exempel rasistisk.”

Några länkar som gäller gränser, makt och etik i humor: