Science fiction

Science fiction (sf eller sci-fi) är en genre där handlingen ofta skildrar framtiden och en värld med utvecklad teknologi, mer utvecklad än den vi känner till vid produktionstillfället. Filmer inom genren sci-fi kan innehålla element kopplat med rymden, solsystemet och okända planeter, men de kan också skildra vår planet som besöks av utomjordingar eller genomgår avancerade teknologiska förändringar.

Science fiction-filmer kan vara äventyrliga (Star Wars, 1977) eller filosofiska (2001: Ett rymdäventyr (1968) eller Solaris (1972)). I de förstnämnda är berättelserna äventyrliga med spektakelfyllda scener i rymden, i de senare behandlas mänsklighetens öde samt människans förhållande till natur och teknologi. I alla dess former är science fiction en genre som har extra fokus på filmiska specialeffekter.

Science fiction-narrativ kan ha hoppfulla framtidssyner, vilket även kallas för utopi. Utopier beskriver en värld där utvecklingen, vare sig mänsklig eller teknologisk, är en bättre värld än den vi lever i. En dystopi är i sin tur en film med pessimistisk världssyn där tekniken, människans girighet, krig eller naturens föroreningar har bidragit till världens undergång. I båda av fallen är filmerna en kommentar på tiden då filmen producerades.

Sampo (1959)

Science fiction-filmer närmar sig genrer som fantasy och skräck. I fantasy behandlas andra än den värld vi känner till, medan skräckfilmer behandlar rädslan kring det okända, som ses som ett hot mot vår egen värld.  Det finns även en genre som heter magisk realism, där verkligheten vi känner igen blandas med magiska, absurda eller övernaturliga inslag. Filmer inom science fiction är en relativt internationell genre, men på grund av specialeffekter och stora kulisser är filmerna i genren oftast dyra produktioner. Således är sf-filmer ett sällsynt fenomen i små produktionsländer. I Finland har vi några exempel från genren: den dystopiska Rosornas tid (Ruusujen aika, 1969) som beskriver året 2012, och den parodiska rymdfilmen Iron Sky (2012).