Västernfilmer

Western eller västern är en genre som anknyter till västra delen av USA: gränsboendet under 1800-talet och den anarki och laglöshet som uppstod av spänningen mellan den västra vilda laglösheten och den östra civilisationen och lagstiftningen. Centrala karaktärer i västernfilmer är den ensamma hjälten, tjuven, sheriffen, indianen, saloonägaren och lärarinnan.

Känna landskap i västernfilmer är ödemarker, bergstrakter, skogar och småbyar. Vi känner också igen västernfilmernas hästar, revolvrar, cowboyhattar och fjäderhattar. Det uppstår ofta konflikter som löses med vapen eller knytnävar och särskilt i slutet av en film kan man vänta sig en duell med revolvrar mellan filmens huvudkaraktärer.

Träskalle och Stumpen kedjekrockar (Pekka ja Pätkä ketjukolarissa, 1957)

Västernfilmer producerades redan under stumfilmstiden och västerns guldålder slutade först vid 1960-talet. Vid denna tid producerades mäktiga västernfilmer av kända bolag i Hollywood och regissörer som t.ex John Ford. Västern är samtidigt en av B-filmernas grundstenar.

Under 1960-talet producerades västernfilmer också i flera europeiska länder – de världskända är italienska ”spaghettivästern” som Sergio Leones film De goda, de onda och de fula (1960), som i sin tur förnyade denna gamla stilart.

I Hollywood förflyttade sig produktionen till televisionen, och de senaste årtionden har det producerats västernfilmer endast sporadiskt. Flera av dessa är nya tolkningar på den gamla genren, som bröderna Ethan och Joel Coens True Grit från 2010 och Quentin Tarantinos Django Unchained från 2012. Även om stilen är bekant har västernfilmer genomgått en avsevärd förändring: indianer presenteras allt mer jämnlikt, som ett exempel kan nämnas Kevin Costners film Dansar med vargar (Dances with Wolves, 1990).

Fundera hur förändringar i samhället framkommer i västernfilmer från olika tider.