Exempelfilmer och uppgifter

Denna del av Filmstigens kortfilmssektion har producerats av Suomen elokuvakontakti med översättning av Anni Lappalainen/Nationella audiovisuella insitutet.

Här finner du tre stycken kortfilmer och uppgifter för att behandla dem. Bekanta dig också med Richard Raskins parametrar för kortfilmanalys.

Kalajuttu (Teemu Nikki)


Teemu Nikkis humoristiska Kalajuttu har filmats enbart med en smarttelefon.

Kalajuttu (2011, längd 3′37″)

 1. Fundera på filmens orsakssammanhang.
  Vad hände i filmen och varför?
  Fanns det något överraskande i filmen? Vad överraskade dig speciellt?
 2. Förklara skämtet i filmen med egna ord.
  Fundera hur filmens skämt skiljer sig från ett skämt man berättar till någon.

 

Vapahtaja (Saara Saarela)

Saara Saarelas film Vapahtaja har filmats med en enda tagning utan några klipp. Åskådaren följer filmens berättelse ur huvudpersonen perspektiv. Filmskaparen avslöjar huvudpersonen först i slutet av filmen.

Vapahtaja (1997, längd 4′55″)

 1. Fundera vad filmen handlade om.
  Vilken typ av interaktion hade huvudpersonen med andra personer i filmen?
 2. Vad tror du filmskaparen vill säga med filmen?
  Formulera filmens tes med en mening.

Erään hyönteisen tuho (Hannes Vartiainen, Pekka Veikkolainen)


Hannes Vartiainens och Pekka Veikkolainens Erään hyönteisen tuho är en abstrakt, experimentell animationsfilm.

Erään hyönteisen tuho (2010, längd 7′02″)

 1. Vilka tankar och känslor gav filmen dig?
 2. Förklara så noggrannt du kan filmens händelser. Vad såg du?
  Vad är filmens tema?